Публикация

Зрителни нарушения при болест на паркинсон

Сухо око, зрителни халюцинации, замъглено виждане и неразпознаване на цветове са част от проблемите с очите при неврологичната диагноза.


Доц. д-р Красимир Коев е специалист по очни болести от Медицински университет София.

Абстракт:
Настоящата статия засяга общите проблеми с очите, които е възможно да се появят при пацинети с болест на Паркинсон. Някои от тези проблеми може да са в резултат на това заболяване или на неговото лечение, но  могат  да се дължат и  на други причини. Сред тези заболявания са замъглено зрение, глаукома, двойно виждане, сухота в очите и др. В статията са засегнати причините за възникването на тези заболявания, както и начините за тяхното лечение.

Кой изследва зрителните проблеми?
Офталмолозите са  лекари, които  изследват, диагностицират и лекуват заболявания и увреждания на очите. Те също извършват очни операции. Оптиците излседват очите и  дават съвети при зрителни проблеми. Те също  предписват и очила или контактни лещи. Някои от тях участват и в грижите за пациенти с хронични ( дълготрайни ) заболявания на очите .
Ортоптиците извършват диагностика и лечение на зрителни проблеми и необичайно движение на очите. Обикновено те са част от екип, изпълняващ болнични грижи за хора с очни проблеми.

Затруднено движение на очите
Болестта на Паркинсон може да повлияе на способността да се движат части от тялото, включително и очите. Пациентите могат да изпитват затруднения при движение на очите. Проблемът се забелязва най-осезаемо при гледане към бързо движещ се обект, например при гледане на моторните спортове или тенис мач. Понякога  плавното движение на очите е заменено с бързо движение. Това може да затрудни някои дейности като шофиране. Затрудненията при движение на очите могат да се третират с лекарства за болестта на Паркинсон. Трудностите при движение на очите нагоре или надолу, са по-характерни при  състояние, наречено прогресивна супрануклеарна парализа (PSP ), която е подвид на заболяването.

Замъглено зрение
Замъгленото зрение може да се причини от трудности при движение на очите . Но то може да бъде страничен ефект от лечение на болестта на Паркинсон, по-специално от антихолинергичните средства. Замъглено зрение се появява при  приема на антихолинергични лекарства и може да се подобри с времето, тъй като тялото свиква с лекарството. Това може да се случи, когато лекарствата са приемани през дълъг период от време или когато е била направена корекция на дозата. Ако пациентите носят очила за четене, лека промяна в диоптрите може да премахне замъгленото зрение.

Двойно виждане
То често се причинява от проблеми при движение на очите. При някои пациенти с  Паркинсон, очите се движат от едната страна към другата, например движение на погледа по  страницата при четене  или нагоре и надолу.
Слабата координация и преумората  в очните мускулите, които движат очните ябълки, може да са признак, че очите не се движат синхронизирано и това може да предизвика двойно виждане. Съществуват и причини за двойно виждане, които нямат нищо общо с болестта на Паркинсон. 

Двойно виждане
Сухота в очите

При хората с болест на Паркинсон  има тенденция за по-рядко мигане от другите хора. Мигането помага за пречистване на очите чрез премахване на праха и мръсотията. При намалено мигане те се наслояват, което причинява сухота и възпаление на очите. За сухота в очите може да има други причини: "Жена ми изпитваше проблеми с очите след прием на лекарства.Този проблем се нарича блефароспазъм, породен като страничен ефект от  лекарство". Използването на изкуствени сълзи може да помогне за намаляване на дискомфорта и сухотата в очите.

Синдром на сухо око
Принудително затваряне на клепачите (блефароспазъм)
Блефароспазмът се проявява, когато мускулът, който затваря клепача, се свива и преминава в спазъм. Това може да доведе до многократно потрепване на клепачите, затруднения при задържане на клепачите отворени, като понякога  може да настъпи пълно се затваряне на клепача. Причините и лечението на блефароспазма са сложни, тъй като понякога проблемът е следствие на употребата на лекарства за лечение на Паркинсон, но в други случаи тези лекарства може да помогнат за подобряване на състоянието. При по-леки форми на заболяването, само потъркване на очите може да помогне. Понякога се използват инжекции с ботулинов токсин ( ботокс ) за лечение на блефароспазъм. Блефароспазмът се проявява по-често при паркинсонизъм, отколкото при Паркинсон.

Халюцинации
При някои хора с болест на Паркинсон може да се появят зрителни халюцинации. При това състояние те виждат несъществуващи неща, например движещи се светлини, предмети, хора или животни. По-често се среща при пациенти, страдащи от болестта на Паркинсон от дълго време. Халюцинациите могат отчасти да се дължат на самото заболяване на Паркинсон и на лекарство, използвано залечението му. Възрастните хора и тези с когнитивни проблеми е по-вероятно да страдат от появата на халюцинации. При зрителни нарушения, лекарят може да предложи намаляване на лекарствата за Паркинсон. Ако халюцинации продължават, съществуват други методи, които могат да помогнат. Халюцинациите може и да не са обвързани с болестта на паркинсон. Възможно е да има друга  причина за влошаване на зрението. Внезапната поява на халюцинации може да е резултат от инфекция или друго заболяване.

Други зрителни проблеми при болестта на паркинсон
Проблеми с ниски нива на осветеност (контрастна чувствителност)
Хората с болест на паркинсон може да открият, че виждат затруднено при слабо осветление. Наблюдава се и неспособност в разграничаването на ясната формата на предметите, например светъл обект на светъл фон. Това също може да повлияе на способността на пациента да прочете дребен шрифт .

Цветно зрение
Някои хора с болест на паркинсон не могат да различават някои цветове. Този проблем е по-задълбочен при разпознаването на  нюансите на синия и зеления цвят. Цветното зрение може да се подобри с медикаментозно лечение на Паркинсон.

Пространствена информираност
Хората с паркинсон изпитват затруднения при възприемане на пространството около себе си. Те не могат да преценят разстоянието между обектите и и изпитват затруднение при минаване покрай дадени обекти или през тесен участък.
Понякога помага докосването до врата или друг предмет. Ерготерапевтът дава съвети за справяне с пространствената организираност, необходима при извършването на ежедневни дейности. Този проблем може да се отрази при шофиране или разходки и може да бъде да бъде сериозно основание за отказване от шофирането.

Движещи се предмети
Някои хора с паркинсон не могат да виждат точните движения на  даден обект и да преценят скоростта им. Изисква се особено внимание при движение, независимо дали  като шофьор или пешеходец.

Глаукома при болест на паркинсон
При хора с глаукома може да се наблюдават проблеми с някои лекарства за болестта на Паркинсон, като антихолинергични лекарства и леводопа. При страдащи от "откритоъгълна глаукома" може да съществуват рискове при използване на антихолинергични лекарства. При липса на  алтернативно решение, рисковете и ползите от използването им трябва да се обсъди с офталмолог или специалист на заболяването на паркинсон за назначаване на адекватното лечение. Антихолинергичните лекарства и леводопа не се препоръчват при хора, които имат закритоъгълна глаукома. Някои допаминови агонисти може да предизвикат нежелани реакции, които засягат очите. Прамипексол  и Ротиготин не се препоръчват при пациенти със закритоъгълна глаукома. Препоръчително е извършването на годишни очни прегледи при употребата на тези лекарства.

Литература:
1.Vikas Kotagal, Roger L. Albin, Martijn L. T. M. Müller, Symptoms of Rapid Eye Movement Sleep Behavior Disorder are Associated with Cholinergic Denervation inParkinson Disease, Ann Neurol. Author manuscript; available in PMC 2013 July 30., Published in final edited form as: Ann Neurol. 2012 April; 71(4): 560–568. doi: 10.1002/ana.22691
2. Daniel Weintraub, David J. Burn, Parkinson's Disease: The Quintessential Neuropsychiatric Disorder, Mov Disord. Author manuscript; available in PMC 2012 December 4., Published in final edited form as: Mov Disord. 2011 May; 26(6): 1022–1031. doi: 10.1002/mds.23664
3. Friederike Sixel-Döring, Marcus Schweitzer, Brit Mollenhauer, Intraindividual Variability of REM Sleep Behavior Disorder in Parkinson's Disease: A Comparative Assessment Using a New REM Sleep Behavior Disorder Severity Scale (RBDSS) for Clinical Routine, J Clin Sleep Med. 2011 February 15; 7(1): 75–80.
4. Zina Almer, Kathyrn S. Klein, Laura Marsh, Melissa Gerstenhaber, Michael X. Repka,  Ocular Motor and Sensory Function in Parkinson Disease, Ophthalmology. Author manuscript; available in PMC 2013 January 1., Published in final edited form as: Ophthalmology. 2012 January; 119(1): 178–182
5. Chelsea K. Toner, Bruce E. Reese, Sandy Neargarder, Vision-Fair Neuropsychological Assessment in Normal Aging, Parkinson’s Disease and Alzheimer’s Disease, Psychol Aging. Author manuscript; available in PMC 2013 September 1., Published in final edited form as: Psychol Aging. 2012 September; 27(3): 785–790.  
6. R. A. Armstrong,  Visual Symptoms in Parkinson's Disease, Parkinsons Dis. 2011; 2011: 908306.
7. Daniel R Seichepine, Sandy Neargarder, Ivy N Miller, Tatiana M Riedel, Grover C Gilmore, Alice Cronin-Golomb, Relation of Parkinson's Disease Subtypes to Visual Activities of Daily Living, J Int Neuropsychol Soc. Author manuscript; available in PMC 2013 September 1., Published in final edited form as: J Int Neuropsychol Soc. 2011 September; 17(5): 841–852.


" }-->

Коментари