Публикация

Сърдечно-съдови заболявания, рак и диабет най-често убиват българина

Национална програма ще променя негативните тенденции.


Над 80% от смъртните случаи в страната се дължат на сърдечно-съдови заболявания, рак, диабет и хронични белодробни болести. Това стана ясно по време на вчерашното заседание на Министерския съвет, на което бе приета Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести (2014-2020). Нейната цел е да се подобри здравето на населението и да се повиши качеството на живота чрез намаляване на преждевременната смъртност, заболяемостта и инвалидизацията, причинени от основните незаразни болести.

Очаква се предприетите мерки да доведат до  намаляване на разпространението на тези заболявания, както и на рисковите фактори за появата им – тютюнопушене, употреба на алкохол, нездравословно хранене, ниска физическа активност. За постигане на заложените цели се предвиждат осъществяване на различни дейности, свързани с превенция, ранна диагностика и осигуряването на здравословна среда за живот.

Програмата е насочена към кърмачета, деца и младежи до 29-годишна възраст, бременни и кърмещи жени, жени в детеродна възраст, възрастни хора. В целевите групи са включени още медицинските и немедицинските специалисти, както и партньори от НПО, работещи по темата. Финансирането по програмата ще бъде планирано за всяка година и ще е в рамките на бюджета на МЗ.


Коментари