Публикация

Четвъртата научно-практическа конференция на НСОПЛБ ще се проведе в Сливен

Програмата включва теми за практиката, свързани с диабет, хематология, пулмология, урология и дерматология.


Четвъртата научно-практическа конференция на НСОПЛБ от програмата за продължаващо медицинско обучение за 2013 г. ще се проведе на 14 септември 2013 г. в Сливен, зала "Сините камъни" на хотелски комплекс "Спорт Палас". Програмата (можете да я свалите като файл по-долу) съдържа лекции и презентации на актуални теми за общата практика - диабет, хематология, пулмология, урология, дерматология.

Лекциите на НСОПЛБ ще бъдат представени от водещи специалисти. Проф. д-р Михаил Боянов, д.м.н., от Клиниката по ендокринология и болести на обмяната от УМБАЛ Александровска и един от авторите на Ръководството за поведение на ОПЛ при захарен диабет тип 2,  ще представи лекцията "Захарен диабет тип 2 - съвременен подход. Доц. д-р Жулиета Геренова, д.м., от Клиниката по ендокринология и болести на обмяната към УМБАЛ "Проф. д-р Стоян Киркович" - Стара Загора, ще говори за мястото на инсулина в лечението на захарния диабет.  Доц. д-р Юлиян Райнов, д.м., от Клиниката по хематология и онкология към ВМА - София ще представи темата "Анемии и лимфаденомегалии в практиката на ОПЛ -  диагноза, диференциална диагноза и лечение". Лекцията се посреща с изключителен интерес на всички проведени досега конференции през 2013 г.  Д-р Александър Симидчиев ще представи темата "Качество на контрола при хроничните белодробни заболявания - приноса на ОПЛ".

Продължаваме практиката, започната от 2012 година, по време на лекциите да включваме интерактивно слушателите чрез интегрирани въпроси и оценка на презентациите. Непосредственото участие на ОПЛ в решаването на клинични случаи и непосредствения самоконтрол е уникална възможност за контакт с лектора, самооценка на знанията и синхронизиране на практическите подходи в диагностиката и лечението - особено важни за подобряване на качеството на нашата практическа дейност.

По традиция Научно-практическата конференция ще завърши със свободна дискусия на актуални за ОПЛ теми. В дискусията ще участват д-р Атанас Пелтеков, зам.-председател на УС на НСОПЛБ, и д-р Виктория Чобанова, секретар на НСОПЛБ. По време на дискусията ще се коментират теми, свързани с условията на работа (предложенията за НРД 2014, наредби и закони), специализацията, защитата от санкции и всичко, което интересува присъстващите.

Източник: nsoplb.com


Прикачени файлове

Програма на Четвъртата научно-практическа конференция на НСОПЛБ

Коментари