Публикация

Предложения на сдружението на общопрактикуващите лекари за НРД 2014

Предлагат се промени в информационния обмен, регулативните стандарти и реда на заплащане.


НСОПЛБ подготви и изпрати до Национална здравно-осигурителна каса, Министерство на здравеопазването и Български лекарски съюз предложенията за промени в НРД, касаещи работата на общопрактикуващите лекари.

Предложенията включват:

1. Промени в общите условия, реда на отчитане и информационния обмен - отделно подписване на НРД в части ПИМП, СИМП и БП; преминаване към електронно съхранение и електронен обмен на информацията между ИМП и НЗОК; улесняване на отчетността към НЗОК;

2. Промяна в начина на определяне и контрол на регулативните стандарти - решаване на проблема с предхосспитализационните изследвания, ТЕЛК; увеличаване на общите ресурси за МДД и ВСД в доболничната помощ; извеждане на изследванията за профилактика и диспансеризация, както и някои чести скринингови изследвания извън регулация;

3. Подобряване на условията за диспансерно наблюдение в ПИМП, назначаването и изписването на лекарствената терапия;

4. Промени в реда на заплащане в ПИМП - увеличаване на бюджета за ПИМП като процент от бюджета на НЗОК; заплащане на всички препоръчителни имунизации; въвеждане на коефициенти за диспансерно наблюдение на хронично болните; въвеждане на финансови стимули за постигане на качество на дейностите в ПИМП; въвеждане на заплащане за някои амбулаторни изследвания в ПИМП.

5. Корекции на някои текстове в НРД и приложенията;

6. Промяна в методиката за заплащане за работа в неблагоприятни населени места

Предложенията на НСОПЛБ с подробности и аргументация можете да прочетете в прикачения файл.


Прикачени файлове

Предложения на НСОПЛБ за НРД 2014 г.

Коментари