Предложения на сдружението на общопрактикуващите лекари за НРД 2014
CredoWeb
CredoWeb
Компания
Предложения на сдружението на общопрактикуващите лекари за НРД 2014

Предложения на сдружението на общопрактикуващите лекари за НРД 2014

Предлагат се промени в информационния обмен, регулативните стандарти и реда на заплащане.

НСОПЛБ подготви и изпрати до Национална здравно-осигурителна каса, Министерство на здравеопазването и Български лекарски съюз предложенията за промени в НРД, касаещи работата на общопрактикуващите лекари.

Предложенията включват:

1. Промени в общите условия, реда на отчитане и информационния обмен - отделно подписване на НРД в части ПИМП, СИМП и БП; преминаване към електронно съхранение и електронен обмен на информацията между ИМП и НЗОК; улесняване на отчетността към НЗОК;

2. Промяна в начина на определяне и контрол на регулативните стандарти - решаване на проблема с предхосспитализационните изследвания, ТЕЛК; увеличаване на общите ресурси за МДД и ВСД в доболничната помощ; извеждане на изследванията за профилактика и диспансеризация, както и някои чести скринингови изследвания извън регулация;

3. Подобряване на условията за диспансерно наблюдение в ПИМП, назначаването и изписването на лекарствената терапия;

4. Промени в реда на заплащане в ПИМП - увеличаване на бюджета за ПИМП като процент от бюджета на НЗОК; заплащане на всички препоръчителни имунизации; въвеждане на коефициенти за диспансерно наблюдение на хронично болните; въвеждане на финансови стимули за постигане на качество на дейностите в ПИМП; въвеждане на заплащане за някои амбулаторни изследвания в ПИМП.

5. Корекции на някои текстове в НРД и приложенията;

6. Промяна в методиката за заплащане за работа в неблагоприятни населени места

Предложенията на НСОПЛБ с подробности и аргументация можете да прочетете в прикачения файл.


Прикачени файлове

Предложения на НСОПЛБ за НРД 2014 г.

Мнения