Публикация

Първите биоподобни моноклонални антитела са одобрени за достъп до европейския пазар

Това ще подобри достъпа до лечение на европейските граждани срещу заболявания като ревматоиден артрит и чревни инфекции


По препоръка на Европейската агенция по лекарствата, Европейската комисия одобри първите две биоподобни моноклонални антитела Inflectra и Remsima, реферирани към лекарството Remicade. Европейската генерична асоциация, чийто член е БГФармА, изрази задоволство от одобрението и отбеляза, че то потвърждава водещата роля на Европа в развитието на биоподобните медикаменти. От съществено значение е, че в резултат на решението на Европейската комисия страните от ЕС ще могат да подобрят достъпа до лечение на своите граждани срещу заболявания като ревматоиден артрит и чревни инфекции. 

Виктор Мендонка, ръководител на направление ”Лекарствена политика” в Европейската генерична асоциация, отбеляза, че одобрението на биоподобните лекарства става въз основа на изключително строги критерии, което позволява на правителствата на страните от ЕС и на европейските пациенти да бъдат уверени в данните, подкрепящи качеството, безопасността и ефикасността на биоподобните продукти Inflectra и Remsima. Преди да бъдат одобрени за достъп до пазара те са били обект на продължително тестване и клинични изпитвания. 

Президентът на Европейската генерична асоциация Гудбйорг Еда Егертсдотир каза, че биоподобните лекарства осигуряват важни терапевтични алтернативи за пациентите и позволяват по-рентабилно управление на здравните бюджети, а също така тяхното производство осигурява откриване на нови работни места. Г-жа Егертсдотир добави, че страните от ЕС вече в пълна степен могат да се възползват от новите видове лечение, осигурявани от биоподобни медикаменти. Тяхното навлизане на пазара е от голяма полза за пациентите и гарантира възможности за бюджетни спестявания относно 

Коментари