Публикация

Първите биоподобни моноклонални антитела са одобрени за достъп до европейския пазар

Първите биоподобни моноклонални антитела са одобрени за достъп до европейския пазар

По препоръка на Европейската агенция по лекарствата, Европейската комисия одобри първите две биоподобни моноклонални антитела Inflectra и Remsima, реферирани към лекарството Remicade. Европейската генерична асоциация, чийто член е БГФармА, изрази задоволство от одобрението и отбеляза, че то потвърждава водещата роля на Европа в развитието на биоподобните медикаменти. От съществено значение е, че в резултат на решението на Европейската комисия страните от ЕС ще могат да подобрят достъпа до лечение на своите граждани срещу заболявания като ревматоиден артрит и чревни инфекции. 

Виктор Мендонка, ръководител на направление ”Лекарствена политика” в Европейската генерична асоциация, отбеляза, че одобрението на биоподобните лекарства става въз основа на изключително строги критерии, което позволява на правителствата на страните от ЕС и на европейските пациенти да бъдат уверени в данните, подкрепящи качеството, безопасността и ефикасността на биоподобните продукти Inflectra и Remsima. Преди да бъдат одобрени за достъп до пазара те са били обект на продължително тестване и клинични изпитвания. 

Президентът на Европейската генерична асоциация Гудбйорг Еда Егертсдотир каза, че биоподобните лекарства осигуряват важни терапевтични алтернативи за пациентите и позволяват по-рентабилно управление на здравните бюджети, а също така тяхното производство осигурява откриване на нови работни места. Г-жа Егертсдотир добави, че страните от ЕС вече в пълна степен могат да се възползват от новите видове лечение, осигурявани от биоподобни медикаменти. Тяхното навлизане на пазара е от голяма полза за пациентите и гарантира възможности за бюджетни спестявания относно 

Коментари