Публикация

Студентите-медици скочиха срещу премахване приемния изпит за специализация

Минимална заплата 800 лева за специализант поискаха от Асоциацията на студентите по медицина


Студентите по медицина застанаха срещу обявеното от Здравното министерство намерение да бъде премахнат приемния изпит за специализация и класирането да бъде на база успех. Според тях общият успех от следването не би трябвало да бъде определящ фактор при зачисляването на специалност, тъй като студентите с по-нисък успех нямало да могат да се класират с години. От Асоциацията на студентите по медицина попитаха също как новото правило ще бъде отнесено към чуждестранните студенти от ЕС, които учат у нас и имат равни права с българските си колеги. „Ние изразяваме своето пълно неодобрение на вече взетото решение и начина, по който е взето – без провеждане на публично обсъждане и без на него да са поканени наши представители”, подчерта Кирил Пенчев, зам.-председател на асоциацията.  

Студентите по медицина са изпратили своето официално становище и до правителството. В него те настояват още минималното възнаграждение на един лекар-специализант да се увеличи до размера на средната работна заплата в сектор „Здравеопазване”, която е около 800 лева. „В момента специализантите регламентирано получават 2 до 4 минимални работни заплати като в повечето случаи работодателите се възползват от правото си да плащат по 2 минимални заплати”, обясни Кирил Пенчев. По думите му единствено специализиращите анестезиология, спешна медицина, патоанатомия и педиатрия получавали по-високи възнаграждения, които достигали размера на 4 минимални заплати. На всички останали специализанти се налагало да работят на 2-3 места. 

Решението на финансовия проблем изисквало и промяна в Закона за лечебните заведения, където към персонала трябвало да бъде добавен и лекар-специализант, подчертаха от организацията на студентите. Така освен основното си възнаграждение те можели да взимат и пари по клинични пътеки.

Студентите-медици поискаха също броят на местата за специализация по държавна поръчка да бъде увеличен от 250 на поне 400, тъй като всяка година у нас медицина завършвали около 600 студенти и бройката била твърде недостатъчна. Сред останалите искания на бъдещите лекари са да бъде увеличен външния контрол върху качеството на провеждането на тяхното обучение, както и делът от брутния вътрешен продукт, който страната ни заделя за здраве, да стане поне 6%.


Коментари