Публикация

КЗК предлага държавата да плаща на частна Спешна помощ

Според комисията ограничаването на броя на болниците нарушава пазарните принципи


Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) предлага държавата да промени законите така, че да може да съществува частна Спешна помощ и здравното министерство да й плаща за услугата. Тази и още пет мерки антимонополният регулатор предлага в свое становище за пазара на болнични, информира в. „Капитал Daily”.

Атинтимонополният орган се е самосезирал и е изготвил преглед на нормативната уредба в здравния сектор.

Комисията изтъква, че частните многопрофилни клиники поддържат спешни отделения и реанимационни блокове, също както големите държавни областни болници.
„Частните клиники имат и линейки, които дават дежурства само няколко дни в месеца за определени случаи - например на определено число от месеца болните с инфаркт се карат в частна софийска болница.
Като правило обаче спешните случаи се пренасочват към държавни болници. Частните клиники обикновено пращат линейки за свои пациенти, които имат лична здравна застраховка в частна компания. Дори когато извършват спешни прегледи обаче, частните клиники не получават заплащане от държавата”, става ясно още от публикацията.

 „Определянето на максимален брой легла и максимален брой лечебни заведения в областните и Националната здравна карта представлява количествено ограничение на предлагането на медицински услуги за болнична помощ и географско разпределение на съответния пазар. Мярката ограничава и възпрепятства ефективната конкуренция между лечебните заведения, шито са лишени от стимул да подобрят качеството на предоставяните услуги”, смятат експертите на КЗК.

В становището си те допълват, че държавата трябва да изпълни задължението си да осигури достъпна, финансирана от здравната каса болнична помощ, чрез стимулиране на ефективната конкуренция между отделните лечебни заведения независимо от формата им на собственост.

По отношение на мерките на правителството, предвиждащи единствено подпомагане на малките общински болници и на клиниките, които са собственост на държавата, КЗК смята, че публичният ресурс от здравни вноски в здравната каса трябва да се разпределя на база качество на медицинските услуги. Експертите са категорични, че критериите за сключване на договор и контрол не трябва да се определят от НЗОК, а в отделен нормативен административен акт на Министерството на здравеопазването.

Комисията смята още, че неточното остойностяване на клиничните пътеки (начинът, по който плаща здравната каса на болниците) създава условия за нарушаване на ефективната конкуренция.


Коментари