Публикация

Новите терапии удължили преживяемостта на онкоболните с 18% за 7 г.

Модерното лечение залага на таргетните терапии и на моноклоналните антитела


От 2002 до 2009 г. преживяемостта на онкоболните в резултат от навлизането на новите терапии се е удължила с 18% в сравнение със 70-те години на XX в.,  съобщи д-р Антоанета Томова,  шеф на отделение в Комплексен онкологичен център – Пловдив. Докато преди 25 г. лечението в масовия случай се свеждало до 1-2 схеми на химиотерапия, в последните години таргетната терапия, моноклоналните антитела давали все по-добри резултати.

Таргетната терапия е системна противотуморна терапия, при която се използват специални органични молекули, които избирателно потискат деленето на раковите клетки и така прекратяват на туморния растеж (Подробности виж в прикачения файл). Моноклоналните антитела пък стимулират силно делене на здравите клетки и така се овладява ракът. Модерните подходи всъщност пречат на раковите клетки да метастазират и да атакуват жизненоважните органи, обясни специалистката. Те блокирали и туморната неоангиогенеза, т.е. способността на туморните клетки да образуват собствена кръвоносна система.


" }-->

Прикачени файлове

Митове и истини за рака
Място и значение на иновацията в о...

Коментари