Публикация

От печата: Разрешават неутвърдени лекарства за тежкоболни

С промяна в наредба се дава последен шанс на близо 15 000 души годишно


На неизлечимо болните в последен стадий вече ще може да се дават неразрешени все още за употреба медикаменти и дори такива, които не са придобили качеството на лекарства, а са в процес на проучване.

„Това вероятно ще стане от следващата година, като става дума за хора с рак в четвърти стадий, след като бъде въведено понятието „състрадателно лечение”, пояснява пред в. „Преса” д-р Стойчо Кацаров от Центъра за защита на правата в здравеопазването.

Здравният министър д-р Таня Андреева е обещала промяна в нормативната уредба, като дори е поканила специалисти да участват в работна група, която да подготви тези промени.

„Не говорим за официални клинични проучвания, а например за лекарство, което все още е само молекула и не се знаят нито качествата му, нито страничните му ефекти. Или за медикамент, който е забранен у нас, но е разрешен другаде по света. За онкоболните това е последен шанс и надежда”, посочва д-р Кацаров. През 2004 г. Европейският съюз издава директива №726 за състрадателното лечение, но тя все още не е въведена в българското законодателство.

Неизлечимо болните чакат вече 8 години и предвидената още през 2005 г. в закона за здравето наредба за палиативните грижи. До ден днешен тя не е издадена, изтъква всекидневникът.

Нормативният акт трябва да регламентира кой може да оказва палиативни грижи, какви точно да са те за различните категории болни, кой и как да финансира тази дейност. В момента има клинична пътека, но тя покрива едва 20 дни престой в лечебно заведение на година и струва 1000 лв. Освен това е само за пациенти с рак.

„Ще настояваме пътеката да бъде увеличена поне на 40 дни и от нея да могат да се възползват и страдащите от сърдечни, неврологични или белодробни заболявания в терминален стадий”, казва още д-р Кацаров. Според разчетите на пациентските организации става дума за между 10 000 и 15 000 болни годишно.


" }-->

Коментари