Публикация

Конгрес по радиология събира водещи специалисти в София

Aкцент ще бъде ограничаването на облъчването на пациентите при подлагане на образни изследвания.


Най-съвременните методи за лечение и технологични практики в областта на образната диагностика, нуклеарна медицина, лъчетерапия, медицинска физика и радиобиология ще бъдат представени по време на XV-ия национален конгрес по радиология, който започва днес в София.

Основен обект на обсъждане ще бъдат новите възможности на технологиите през 21-ви век, които отварят съвсем друг поглед на медицинската практика към иновативни методи за диагностика и лечение. Ще бъдат засегнати теми като стандартите за качествен контрол на провежданите изследвания. Основен акцент ще бъде ограничаването на облъчването на пациентите при подлагане на образни изследвания.

Друг важен момент в практическото развитие на изброените области, а именно обучението на нови специалисти и развитието на човешките ресурси, също ще бъде разгледан. За първи форумът включва толкова много дисциплини, вследствие на тенденциите за все по-интегрирана работа на тесни специалисти за постигане на по-добри професионални резултати. В програмата са заложени и много практически елементи – уъркшопи с разглеждане на конкретни пациентски случаи. Лектори и гости на конгреса ще бъдат водещи специалисти по образна диагностика, лъчетерапия, медицинска физика, радиобиология и др.

Международната връзка на конгреса ще бъде осигурена чрез представяне на Европейската асоциация по радиология, а специалната сесия „Европа среща БАР” ще изложи възможностите на европейските структури за следдипломни квалификации и обучения.

Този национален конгрес е и първият по рода си, акредитиран от Съюза на европейските медицински специалисти (UEMS). Делегатите ще получат кредитни точки, които ще се признават при медицинско обучение във всички страни от Европейската общност с възможност за адаптиране и за САЩ и Канада.

Форумът, който се открива в 17:00 часа в Конгресен център „Принцес”, София, ще продължи до 29 септември. Той се организира от Българската асоциация по радиология.


" }-->

Коментари