Публикация

Сп. „Българска медицина” получи световен индекс за научно съдържание

То излиза в 4 книжки годишно на български и английски език от 2011 г.


След продължителна оценка по различни критерии за включване в Index Copernicus International Journals Master List списание „Българска медицина” получи висок индекс (ICV) на Thomson Reuters по отношение на научното си съдържание и библиографските показатели.

Сп. „Българска медицина” с главен редактор акад. проф. д-р Филип Куманов се издава от Научния център по медицина на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ). То излиза в 4 книжки годишно на български и английски език от 2011 г. насам. Изданието има български и международен редакционен съвет, в който участва и нобеловият лауреат за медицина от 1997 г. Стенли Прузинър от САЩ. Открояват се и имената на Андрю Майлс (Лондон, Великобритания), Ашок Агарвал и Хуан Месич (САЩ), Гюнтер Стала (Мюнхен, Германия), Кенет Уилиам Фулфорд (Оксфорд, Великобритания), Самуел Рефетоф (Чикаго, САЩ).

Материалите на всеки нов брой се качват на сайта на БАНИ: www.basa.bg.

Списанието представя обзори по актуални въпроси, оригинални проучвания и случаи от практиката. През тази година медицинската общност у нас и в чужбина се запозна с обзорите за молекулярното лечение на рака, за съвременната диагностика и терапия при вторични злокачествени заболявания на гръбначния стълб, за болестта на Wilson и др. Нов подход при морфологична диагностика на гастроинтестинални тумори и др. Сред оригиналните материали бяха засегнати темите за съвременните подходи за изследване качеството на живот при пациенти с редки болести, за оперативното лечение при метастатични гръбначни заболявания, бяха представени резултатите от теста на „Esnault” след прилагане на специални упражнения и др.


" }-->

Коментари