Облекчават режима за човешки инсулини
CredoWeb
CredoWeb
Компания
Облекчават режима за човешки инсулини

Облекчават режима за човешки инсулини

Болните от захарен диабет вече няма да трябва да вадят IC протокол

Режимът за предписване и отпускане на човешки инсулини за болните от захарен диабет се облекчава, съобщиха от НЗОК.

Във връзка с актуализация на приложение на Позитивния лекарствен списък, промяната на ограничения в начина на предписване при различни индикации и промени в Закона за здравното осигуряване при конвенционалните инсулини, от 1.10.2013 г. вече няма да е необходимо да се издават и утвърждават протоколи IC на задължително здравноосигурените лица с тази диагноза.

Промяната изисква започването на терапия с конвенционални инсулини, както и терапията след промяна на терапевтичната схема, задължително да се извършва след преглед от специалист ендокринолог. На общопрактикуващия лекар следва да се представя медицински документ от извършени прегледи (амбулаторен лист, епикриза) с назначената терапия – вид и доза на конвенционалния инсулин. Корекция на терапията и на съответната доза (единици инсулин) да се извършва само от специалист ендокринолог или детски ендокринолог.

При наличие на утвърдени действащи протоколи за конвенционални инсулини ще се издава рецептурна бланка образец МЗ-НЗОК №5 или №5А в съответствие с вида и дозите конвенционални инсулини, посочени в протокола. Аптеките, договорни партньори на НЗОК, след 1.10.2013 г.,  ще изпълняват рецептите и няма да изискват от пациентите протоколи. За лицата, при които има назначена терапия и вече са издадени протоколи, за остатъчния период на валидност на протокола не се налага извънреден преглед или консултация с ендокринолог.

Задължително здравноосигурените лица с поставена диагнозанеинсулинозависим захарен диабет (МКБ Е11), на които за първи път е назначена терапия с конвенционални инсулини, отпускани без протокол, имат право да получават глюкомер и съответно тест-ленти за него. Това ще става по преценка на специалиста, с предписване на втората рецепта. Лекарят задължително ще се съобразява с наличието на предходно предписване и отпускане на конвенционални инсулини, което ще се удостоверява с вписване в „Рецептурна книжка на хронично болния“.

НЗОК е заплатила на аптеките 12 902 342 лв. за конвенциални инсулини за първите шест месеца на 2013 г.


Мнения