Публикация

Актуализира се ръководството за поведение при рака на белия дроб

Конференцията МОРЕ се утвърди като един от най-реномираните онкологични форуми за утвърждаване на мултидисциплинарен подход.


През последните години конференцията МОРЕ (Мултидисциплинарни онкологични разговори и екстракти) се утвърди като един от най-сериозните онкологични форуми у нас. Акцент на всяко издание е представянето на  ръководство за добра клинична практика при определено злокачествено заболяване. В изработването му участват водещи лекари от различни специалности, като процесът включва обработка на голямо количество материал, базиран на доказателства. Експертите използват опит от цял свят със задачата да представят най-добрите препоръки за профилактика, скрининг, диагностика, и лечение на съответното онкологично заболяване.

Инициативата е изцяло доброволна, но се надяваме постепенно да наложим рутинното използване на ръководствата в практиката. Предимството е, че по този начин се създават правила и критерии за оценка на поведението, базирани на познанието на съвременната медицина. Наред с това колегите получават възможност да се ориентират в една огромна материя, която изисква време да бъде изчетена, анализирана и проследена.

Конференцията е уникална за страната, защото налага т. нар. мултидисциплинарен подход срещу онкологичните заболявания. В дискусиите участват генетици, лабораторни лекари, хирурзи, онколози, лъче- и химиотерапевти, психолози и хора, които се грижат за пациентите в т. нар. терминален стадий. Единодушно се преценява кои нозологични единици са най-широко разпространени и консолидирането на терапевтичното поведение ще има най-голям обществен и икономически ефект.През годините бяха създадени и представени  ръководства за поведение при рак на белия дроб – през 2010г., колоректален карцином – през 2011 г., рак простатата, невроендокринни тумори – 2012 г.

Предстоящото издание на МОРЕ’ 2013 ще бъде посветено на най-разпространеното онкологично заболяване сред жените – рак на гърдата.

Ще бъдат представени данни от световния опит в това направление, както и правилата за провеждане на скрининг. От гледна точка на диагностиците, и по-специално на рентгенолозите, акцент ще се постави върху показанията на магнитно-резонансната томография в процеса на диагностика и проследяване ефекта от приложеното лечение. В света темата се разработва от години, докато в България все още сме длъжници на нашите пациенти.

През тази година се предвижда също така да бъде актуализирано ръководството за поведение при карцином на белия дроб. Промените ще бъдат съобразени с най-новите резултати от големите клинични проучвания от последните години. Акцентът е поставен върху отношението към т. нар. солидарно белодробно огнище – случайното откриване на малка огнищна лезия, нейното значение, начин на интерпретация и алгоритъм на поведение с оглед изключване или доказване на ранна форма на белодробен карцином. Първоначалните заключения са, че нискодозовата компютърна томография е метод на избор при скрининг на рак на белия дроб, като статистиката показва, че при добре спазван алгоритъм и дизайн на скрининговия проект, преживяемостта на пациентите може да се увеличи с 20%.

Окончателният вариант на двете ръководства ще бъде публикуван за свободен достъп на официалния сайт на МОРЕ’ 2013. Предвижда се да бъдат отпечатани и определен брой книжки, които са подходящи за бърза справка за колегите от онкологичната практика. Успоредно с това всяка година излиза и една учебна книга, която представя обобщен материал от всяка област в този мултидисциплинарен екип и подпомага процеса на следдиплома квалификация.


Коментари