Публикация

София е домакин на годишната среща на Европейския консорциум за алцхаймер

На форума ще се дискутира Национален план за диагностика и лечение на пациентите с различни форми на деменция.


Годишната среща на Европейския консорциум за болестта на Алцхаймер и други форми на деменция (ЕADC) ще се проведе на 14-15 октомври 2013 г. в залата на БАН (пл. Народно събрание). Тази среща се провежда за първи път в България, като страната ни печели домакинството в конкуренция с Глазгоу, Барселона и Виена. Преди това на 13 октомври 2013 г. в аулата на Клиника по Нервни болести ще има програма с участие на лектори от водещи европейски дементологични центрове, входът е свободен (приложена е програма). На нея експертите от Европа ще обсъждат всички нови диагностични критерии и  лечебни алгоритми в областта на деменциите и въпроси, свързани със социалните програми, лекарствената политика и ангажирането на институциите в грижата за тези болни.

Към момента в България са регистрирани 100 хиляди болни с деменция, съобщиха организаторите. От тях 50% са с болест на Алцхаймер, 25 % с болест на Паркинсон, 25% със съдова деменция. Едва от 2012 г. е постигната  частична реимбурсация на лекарствата. Целта на този форум е да се разработят и уеднаквят критериите и по примера на европейските центрове да приложим у нас работещи модели и практики за всичко, що касае болните с Алцхаймер и други деменции, поясни проф. Трайков. 

Ето и проектът за Национален план за диагностика, лечение и грижи за пациентите с болест на Алцхаймер и други деменции:

Всички развити страни приемат значимостта на проблемите свързани с деменциите поради два основни неоспорими факта – първо, високата заболеваемост, особено изразена в страни със застаряващо население, каквато е България, и второ, спецификата на грижите за пациентите, които ангажират много ресурси на специалистите и семействата.. Нашата страна има възможността да се възползва от опита на други европейски страни като Франция, Германия, които от около 10 години са признали диагностиката, лечението и грижите за дементно болните за един от приоритетите в своята здравна и социална политика.

В последните месеци водещи специалисти-дементолози са ангажирани с изготвянето на дългосрочна стратегия и концепция за организация и координиране на дейности в областта на Алцхаймеровата и другите деменции. Основните дългосрочни цели, за които има консенсус, са:

  • Ранна и много ранна диагностика на дементните състояния, когато може да се прецени рискът от развитие на дементен процес и да се изработи план за грижи за пациента с БА или друга. Ранната диагноза и планът за грижи може значително да забавят прогресиращия ход на заболяването.
  • Създаване на мрежа от диагностично-лечебни центрове, центрове за паметови консултации и ресурсни (дневни) центрове. Това е свързано и с разширяване и на кръга на обучените специалисти – лекари, психолози, невропсихолози, социални работници.
  • Създаване и поддържане на информационна система и мрежа за пациентите и техните семейства. Това е свързано с изграждането на мрежата от специализирани диагностично-лечебни-информационни центрове
  • Осигуряване на социална защита и психологическа подкрепа на семействата на пациентите с деменция
  • Създаване на мрежа от домове за временно и постоянно настаняване на дементните пациенти. Спецификата на нагласите в обществото насочва към по-голяма необходимост от места за временно пребиваване или настаняване.

  • Насърчаване на научно-изследователска дейност за диагностика, превенция, терапевтични въздействия, психо-социални грижи за пациентите с деменция и техните семейства

Работата на комисията има за основна цел да изведе темата за деменциите, по-конкретно БА и сродните заболявания, като един от приоритетите за следващите десетилетия в условията на нашата страна, която категорично се определя като застаряваща нация. За да станат приоритет диагностиката, лечението и грижите за дементно болните, е необходима координация между различните представители на държавния сектор - Министерствата на здравеопазването, на социалната политика, на образованието и науката.

Очакванията са, че с помощта на ангажираните специалисти и на неправителствените организации изведените основни цели ще обединят усилията на съответни отдели в държавните институции.

Прикачени файлове

Програма на форума в Клиниката по ...

Коментари