Публикация

Депутати ограничават паралелния износ на лекарства

Според подготвяни промени се допуска директорът на ИАЛ да откаже паралелен внос


Производителите и търговците на лекарства ще могат да правят паралелен износ, но при определени в закона правила. Промените в закона за лекарствата в хуманната медицина, с които се определя по какъв ред да се прави паралелният износ, вече минаха на първо четене в здравната комисия в парламента, информира в. „Сега”.

При паралелния износ лекарствата първо се внасят в страната, а след това се купуват от други търговци, които ги изнасят обратно в чужбина. Така може да се получи дефицит на някои лекарства заради ниските цени, на които се продават в България, смятат вносителите.

Според предложените промени паралелният износ на лекарства с рецепта може да става след уведомление до агенцията по лекарствата за всеки конкретен случай. Допуска се директорът на ИАЛ да откаже паралелен внос.


" }-->

Коментари