Публикация

Първи национален конгрес по спешна медицина ще се състои в София през ноември

Докладите обхващат доболничната и болничната помощ.


Първият Национален конгрес по спешна медицина е посветен на критични състояния в доболничната и болничната спешна помощ. Той ще се проведе от 22 до 24 ноември  2013 г., в хотел „Хилтън”. Темите, по които ще бъдат изнесени доклади са :

Общомедицински, социални, деонтологични и икономически аспекти на Спешната медицина.

Доболнична Спешна медицина – организация, логистика, диагностика, транспорт.

Спешни и критични състояния във висцералната и торакалната хирургия.

Спешни и критични състояния в съдовата хирургия, урологията, гинекологията.

Спешни и критични състояния в ортопедията и травматологията.

Спешни и критични състояния в областта на детската хирургия и детската травматология.

Травма – доболнично и болнично поведение, алгоритми на поведение.

Термична травма.

Токсикология.

Спешна образна диагностика.

Кардиопулмонална и церебрална ресусцитация.

Спешни и критични състояния в кардиологията и кардиохирургията.

Спешни и критични състояния в пулмологията и алергологията

Спешна и интервенционална гастроентерология

Спешни и критични състояния в неврологията, неврохирургията, оториноларингологията и офталмологията

Сестрински грижи и роля на професионалистите по здравни грижи в областта на Спешната медицина.


В състава на Оганизационния комитет са:

Почетни председатели:

Проф. д-р Милан Миланов

Проф. д-р Димитър Раденовски

Председател:

Доц. д-р Стоян Миланов

Членове:

Доц. д-р Олег Чолаков

Доц. д-р Теодор Атанасов

Д-р Десислав Врачански

Д-р Георги Георгиев

Д-р Александра Димова

Д-р Максим Гайдев

Д-р Стоян Сопотенски


Коментари