Публикация

Лечение на метастатичния карцином на млечната жлеза - оттук накъде?

Презентация за конференцията МОРЕ 2013 в Златни пясъци


Проф. Галя Куртева представи пред участниците в конференцията МОРЕ 2013 наблюдения върху лечението на метастатичния карцином на млечната жлеза. Презентацията можете да свалите от приложения файл най-долу.

Статия на проф. Куртева за терапевтичните алгоритми за контрол на HER-2-позитивен карцином на гърдата

Прикачени файлове

Лечение на метастатичния карцином на млечната жлеза

Коментари