Публикация

Скрининг и диагностика на карцином на гърда

Презентация на МОРЕ 2013Карциномът на гърдата е най-разпространеното онкозаболяване сред жените. Годишната заболеваемост в ЕС е 108,8 на 100 000, в Европа – 94,2/100 000, в България – 76,3/100 000. Смъртността у 24,1/100 000, докато в Европа 23,1/100 000, а в ЕС – 22,4/100 000. У нас има трайна тенденция към увеличаване на заболеваемостта. За 2010 г. има 3655 нови случая , докато през 1965-а са били регистрирани 1100. От 1990 до 2010 г. заболяемостта се е увеличила с 1,7% годишно. Броят на новооткритите случаи се равнява на 255 от всички карциноми сред жените. През 2010 г. смъртните случаи у нас са 1106. Петгодишната преживеямост е по-ниска от средната за Европа - 72,2% срещу 81,6 за Европа.

Цялата презентация виж в прикачения файл.

" }-->

Прикачени файлове

Скрининг и диагностика на карцином...
Скрининг и карцином на гърда

Коментари