Публикация

Как се използват мултигенни сигнатури в клиничната практика

Как се използват мултигенни сигнатури в клиничната практика

Карциномът на гърдата е хетерогенно заболяване, което се състои от различни молекулярни подтипове, базирани на профили на генна/протеинова експресия.

Пълната презентация виж в прикачения файл.

Коментари