Как се използват мултигенни сигнатури в клиничната практика
CredoWeb
CredoWeb
Компания
Как се използват мултигенни сигнатури в клиничната практика

Как се използват мултигенни сигнатури в клиничната практика

Презентация на МОРЕ 2013

Карциномът на гърдата е хетерогенно заболяване, което се състои от различни молекулярни подтипове, базирани на профили на генна/протеинова експресия.

Пълната презентация виж в прикачения файл.

Мнения