Публикация

Лъчелечение след запазваща гърдата хирургия: частично срещу цялостно облъчване

Презентация от МОРЕ 2013


Стандартното цялостно облъчване на гърда (ЦЛЛГ) е неизменна част от органозапазващото лечение (ЗГО + ЛЛ) при ранния карцином (КГ) с продължителност от 5 до 7 седмици, което е алтернатива на радикалната мастектомия;

С прилагане на скринингови програми и подобряване на ранната диагностика, както и желанието на болните за запазване на гърдата, повиши натовареността на уредбите и създаде проблем за навременно ЛЛ;

Поради дългия курс на ЛЛ, 30% от жените отказват ЗГО, което постави начало за въвеждане на частично облъчване на гърдата (Partial Breast Irradiation PBI, ЧЛЛГпри по-висока дневна доза в рамките на 5-10 дни с различни техники.

Цялата презентация можете да видите в прикачения файл по-долу!

Прикачени файлове

Лъчелечение след запазваща гърдата...

Коментари