Публикация

Съвременни стандарти за оценка и третиране на фамилни предиспозиции към карцином на гърда и яйчник

Презентация на IV онкологична конференция МОРЕ 2013Проф. Д. Тончева и доц. И. Гаврилов изведоха актуалните стандарти за оценка и лечение при фамилна предразположеност към рак на гърда и яйчник.

Пълната презентация виж в прикачения файл.

" }-->

Прикачени файлове

Съвременни стандарти за оценка и т...

Коментари