Публикация

Нови патологични и биологични модели при недребноклетъчен белодробен карцином

Презентация на МОРЕ 2013


Научната разработка съдържа:

·  НДКБК-дефиниция, епидемиология

·  Аспекти в канцерогенезата на белодробен карцином

·  Промяна в класификацията - защо и как?

·  Биомаркер-базирана молекулярна терапия – промяна на парадигмата

·  Нови биологични модели

·  Значение на количеството и качеството на тъканите за хистологична и молекулярна диагностика


Цялата презентация можете да видите в прикачения файл!

Прикачени файлове

Нови патологични и биологични моде...

Коментари