Публикация

Лъчелечение при реконструкция на гърда след мастектомия

Презентация от МОРЕ 2013


Следоперативното лъчелечение след мастектомия при негативни прогностични фактори има голям принос - на всеки 200 облъчени жени се спестяват 20 рецидива и 5 смъртни случая, се посочва в доклада на проф. Татяна Хаджиева. Тези доказателства налагат решението за провеждане на следоперативно лъчелечение да има предимство пред това за реконструкция на гърда / I A/.


Цялата презентация можете да видите  в прикачения по-долу файл.

 


Прикачени файлове

Лъчелечение при реконструкция на г...

Коментари