Лъчелечение при реконструкция на гърда след мастектомия
CredoWeb
CredoWeb
Компания
Лъчелечение при реконструкция на гърда след мастектомия

Лъчелечение при реконструкция на гърда след мастектомия

Презентация от МОРЕ 2013

Следоперативното лъчелечение след мастектомия при негативни прогностични фактори има голям принос - на всеки 200 облъчени жени се спестяват 20 рецидива и 5 смъртни случая, се посочва в доклада на проф. Татяна Хаджиева. Тези доказателства налагат решението за провеждане на следоперативно лъчелечение да има предимство пред това за реконструкция на гърда / I A/.


Цялата презентация можете да видите  в прикачения по-долу файл.

 


Прикачени файлове

Лъчелечение при реконструкция на г...

Мнения