Публикация

Позитронната емисионна томография - компютърна томография /ПЕТ-КТ/ при стадиране на карцинома на търдата и оценка на терапевтичния отговор

Презентация от МОРЕ 2013С позитронната емисионна томография /ПЕТ/ и използвайки 18F-FDG e възможна ранна визуализация на патологично променения метаболизъм, което най-често става преди да се регистрират анатомичните и морфологични изменения, предмет на изследване на другите образни методи. Крайният резултат е комбинирано функционално морфологично изображение на изследвания орган.

Пълната презентация виж в прикачения файл.

Прикачени файлове

Позитронната емисионна томография ...

Коментари