Публикация

Лъчелечение след запазваща гърдата хирургия: частично срещу цялостно облъчване

Презентация на МОРЕ 2013


Проф. Татяна Хаджиева сравнява резултатите от двата метода и представя аргументи в подкрепа облъчването на цялата гърда. 

Можете да ги видите в прикачения файл по-долу.

Прикачени файлове

Лъчелечение след запазваща гърдата...

Коментари