Публикация

Предиктивни парадигми в патологичното субтипизиране на карцином на гърда

Предиктивни парадигми в патологичното субтипизиране на карцином на гърда

Карциномът на гърдата е хетерогенна болест на клинично, патологично и молекулярно ниво. Персонализираният медицински подход се дължи на познаването на молекулярния механизъм на болестта и на ползване на базисни биологични механизми.

Пълната презентация виж в прикачения файл.

Коментари