Публикация

Предиктивни парадигми в патологичното субтипизиране на карцином на гърда

Презентация на МОРЕ 2013


Карциномът на гърдата е хетерогенна болест на клинично, патологично и молекулярно ниво. Персонализираният медицински подход се дължи на познаването на молекулярния механизъм на болестта и на ползване на базисни биологични механизми.

Пълната презентация виж в прикачения файл.

Прикачени файлове

Предиктивни парадигми патологичнот...

Коментари