Публикация

Ефект от прилагане на медицински стандарти за карцином на гърда в България

Презентация на МОРЕ 2013


Целта на изследването е да се оцени ефекта от прилагане на медицински стандарти за комплексно лечение на карцином на гърда в България.

  • В него са включени жени с първичен карцином на гърда, диагностицирани през периода 2009-2011 г., без данни за други злокачествени заболявания, провели оперативно лечение и регистрирани в  Българския национален раковрегистър.
  • Анализът обхваща случайна извадка от 1505 пациенти, информацията за които е предоставена от регионалните ракови регистри в София-град, Варна, Плевен, Шумен и Хасково. 
  • Всички пациенти са с актуализиран витален статус към 01.01.2013 г.
  • Стадият на заболяването е определен според TNM6.

Заключенията можете да видите в прикачения файл!


Прикачени файлове

Ефект от прилагане на медицински с...

Коментари