Публикация

Подход за рехабилитация след хирургия на гърда - медицински и социален аспект

Презентация на МОРЕ 2013


Съдържание на научната разработка :

 • Рехабилитация
 • Рехабилитационна програма
 • Проследяване и верифициране на резултатите
 • Основни принципи на съвременната медицинска рехабилитация
 • Рехабилитационен екип
 • Общи цели на рехабилитацията
 • Кокретни цели на рехабилитацията
 • Рехабилитация при онкологично заболяване
 • Цели на медицинската рехабилитация при оперирани от рак на гърдата
 • Психологическа рехабилитация: цели
 • Обща стратегия
 • Цели на медицинската рехабилитация след хирургия на гърда
 • Цели на социалната рехабилитация след хирургия на гърда
 • Програма Виктория
 • Медицински стандарт и контрол, партньори
 • Резултати

Цялата презентация можете да видите в прикачения файл!


Прикачени файлове

Подход за рехабилитация след хирур...

Коментари