Неоадювантна системна терапия, базирана върху патологично субтипизиране
CredoWeb
CredoWeb
Компания
Неоадювантна системна терапия, базирана върху патологично субтипизиране

Неоадювантна системна терапия, базирана върху патологично субтипизиране

Презентация на МОРЕ 2013

Като потенциални ползи от неоадювантната химиотерапия научният доклад изтъква:

  • Намаление размера на първичния тумор при пациенти, подлежащи на мастектомия, позволяващо провеждане на орган-съхраняваща операция
  • Намаление на стадия по отношение на аксиларните лимфни възли и възможност за провеждане на сентинелна лимфна биопсия вместо аксиларна лимфна дисекция
  • Ранно лечение на микрометастазите
  • Оценка на обективния отговор от неоадювантната химиотерапия с възможност за коригиране на неефективно лечение в бъдеще
  • Корелация между постигане на патологична пълна ремисия след неоадювантната химиотерапия и дългосрочните лечебни резултати
  • Анализ на молекулярните промени на тумора по време на неоадювантна химиотерапия, като средство за оценка на отговора към специфична химиотерапия
  • Откриване на бъдещи лекарствени таргети

Цялата презентация можете да видите в прикачения файл!

Прикачени файлове

Неоадювантна системна терапия, баз...

Мнения