Публикация

Общопрактикуващите лекари настояват ваксините да се върнат към МЗ

Това би гарантирало ваксинално покритие и на здравнонеосигурените лица и бежанците


Ваксинопрофилактиката е ключов елемент от системата на общественото здравеопазване и съгласно Закона за здравето обхваща всички български граждани, независимо от техния здравноосигурителен статус. Съществуващата в момента нормативна уредба, която задължава Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) да закупува, съхранява и разпределя задължителните ваксини съгласно имунизационния календар, e несвойствена за НЗОК и несъответстваща на закона за здравното осигуряване дейност.

Такава е позицията на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България (НСОПЛБ).

Според сдружението по-целесъобразно е тези финансови средства да бъдат насочени за диагностика и лечение на здравноосигурените лица, а Министерството на здравеопазването да осигури чрез държавния бюджет задължителната ваксинопрофилактика. „Съгласно Закона за здравето имунопрофилактиката е грижа на държавата, респективно Министерството на здравеопазването”, изтъква НСОПЛБ.

Организацията настоява да бъде възстановен действалият преди промяната ред на планиране на количества, закупуване на ваксини и доставката им до изпълнителите на медицинска помощ, при който това е ангажимент на Министерството на здравеопазването и неговите регионални структури - РЗИ.

„Това би гарантирало ваксинално покритие и на здравнонеосигурените лица и бежанците”, допълват от сдружението.


Коментари