Общопрактикуващите лекари настояват ваксините да се върнат към МЗ
CredoWeb
CredoWeb
Компания
Общопрактикуващите лекари настояват ваксините да се върнат към МЗ

Общопрактикуващите лекари настояват ваксините да се върнат към МЗ

Това би гарантирало ваксинално покритие и на здравнонеосигурените лица и бежанците

Ваксинопрофилактиката е ключов елемент от системата на общественото здравеопазване и съгласно Закона за здравето обхваща всички български граждани, независимо от техния здравноосигурителен статус. Съществуващата в момента нормативна уредба, която задължава Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) да закупува, съхранява и разпределя задължителните ваксини съгласно имунизационния календар, e несвойствена за НЗОК и несъответстваща на закона за здравното осигуряване дейност.

Такава е позицията на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България (НСОПЛБ).

Според сдружението по-целесъобразно е тези финансови средства да бъдат насочени за диагностика и лечение на здравноосигурените лица, а Министерството на здравеопазването да осигури чрез държавния бюджет задължителната ваксинопрофилактика. „Съгласно Закона за здравето имунопрофилактиката е грижа на държавата, респективно Министерството на здравеопазването”, изтъква НСОПЛБ.

Организацията настоява да бъде възстановен действалият преди промяната ред на планиране на количества, закупуване на ваксини и доставката им до изпълнителите на медицинска помощ, при който това е ангажимент на Министерството на здравеопазването и неговите регионални структури - РЗИ.

„Това би гарантирало ваксинално покритие и на здравнонеосигурените лица и бежанците”, допълват от сдружението.


Мнения