Публикация

ООН призова за премахване на оловото от боите и играчките

Според СЗО излагането на олово причинява ежегодно смъртта на 143 000 души по света


Експертът на ООН за токсичните отпадъци - белгиецът Марк Палмерц от Института за европейска екологична политика - призова за отстраняване на оловото от боите и играчките.

Не можем да чакаме още един век, за да отстраним оловото от боите и играчките, се казва в негово комюнике, публикувано в Женева.

Според Световната здравна организация излагането на олово причинява ежегодно смъртта на 143 000 души по света, а може да бъде избегнато чрез превантивни мерки. Освен това всяка година се раждат около 600 000 деца със сериозни умствени увреждания заради излагане на олово.

За опасността от оловото предупреди Международната организация на труда, която още през 1919 г. препоръча жените, а също младежите и девойките под 18-годишна възраст да не се излагат на ефекта от оловото заради рисковете, свързани с
бременността и физическото развитие на децата.

Близо 100 години по-късно е неприемливо оловото все още да създава проблеми, заяви експертът на ООН. Той настоява да се забрани оловото, в частност в боите, тъй като съществуват възможности за заменянето му.

Според ООН боите, съдържащи високи нива олово, все още са широко достъпни и са използвани в редица страни. В някои държави олово е добавяно към бензина, а производството на батерии за автомобили поглъща над три четвърти от използваното в света олово.


Коментари