Публикация

Още четири болници получават акредитация за обучение на студенти

Увеличава се списъкът на университетските болници


Правителството допълни списъка на университетските болници с още четири лечебни заведения. Това са МБАЛ „Света Марина” – Варна, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” – София, МБАЛНП „Св. Наум” – София и МБАЛ „Национална кардиологична болница” – София, съобщи правителствената информационна служба.
 
Съгласно Закона за лечебните заведения университетски болници са многопрофилни или специализирани болници, в които след акредитация се осъществяват дейности по клинично обучение на студенти и докторанти по медицина, дентална медицина, фармация и здравни грижи, както и следдипломно обучение.
 


" }-->

Коментари