Публикация

Още четири болници получават акредитация за обучение на студенти

Още четири болници получават акредитация за обучение на студенти

Увеличава се списъкът на университетските болници


Правителството допълни списъка на университетските болници с още четири лечебни заведения. Това са МБАЛ „Света Марина” – Варна, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” – София, МБАЛНП „Св. Наум” – София и МБАЛ „Национална кардиологична болница” – София, съобщи правителствената информационна служба.
 
Съгласно Закона за лечебните заведения университетски болници са многопрофилни или специализирани болници, в които след акредитация се осъществяват дейности по клинично обучение на студенти и докторанти по медицина, дентална медицина, фармация и здравни грижи, както и следдипломно обучение.
 


Коментари