Публикация

От печата: 193 болници ни лекуват некачествено

20% от пациентите вкарани в клиниките здрави


Всяка втора болница у нас лекува лошо, няма специалисти и приема малко пациенти. Това става ясно от проучване на Световната банка, цитирано от в. „Монитор”.

193 малки лечебни заведения от всичките над 400 болници за интензивни грижи у нас дневно изписват по-малко от 13 души, което е значително по-малко от европейския стандарт за ефективна клиника. Според световните анализатори броят на преминалите пациенти е основен показател за ефективната работа на болниците, както и за качеството на самото лечение, което те осъществяват. Освен това 20 на сто от хоспитализираните в нашата страна са били вкарани в болница без нужда, показва още анализът.

Като основен недостатък на здравната система у нас в доклада се изтъкват неравномерно разпределените лекарски практики на джипита, медицински центрове и болници в страната, недостатъчната профилактика и високият процент на доплащане за лечение въпреки редовно внасяните здравни осигуровки. Експертите на банката посочват и пътя, по който трябва да поемем за да ги решим. Преструктуриране на болниците и въвеждане на диагностично-свързани групи (ДСГ) като метод на финансирането им, а не по клинични пътеки, както е сега. Като първа стъпка те препоръчват окрупняването на лечебните заведения в районите, където те са в повече, посочва изданието.


Коментари