Публикация

Решенията на НЕЛК ще се обжалват по местоживеене

По този начин ще се улеснят хората с увреждания и ще се намалят пътните и изобщо разходите им


Обжалванията и възраженията срещу решенията на Националната експертна лекарска комисия ще се правят вече пред административния съд по местоживеене на жалбоподателя, а не както е сега – само пред Административния съд – София-град.

Това предвиждат промени в Административно-процесуалния кодекс, които бяха приети на първо четене от парламента.

По този начин ще се улеснят хората с увреждания и ще се намалят пътните и изобщо разходите им, когато обжалват тези решения, защото няма да им се налага да пътуват от отдалечено населено място до столицата, посочват в мотивите си вносителите - група депутати от левицата, ДПС и един от „Атака”.

Според друго изменение, одобрено от парламента, делата вече ще се разглеждат от административния съд в населеното място, в което е издаден оспореният акт и където живее жалбоподателят. Когато органът, който го е издал, се намира в чужбина, делото се разглежда от Административния съд в София.


" }-->

Коментари