Публикация

Специалисти дебатират за злокачествените тумори на централната нервна система

Специалисти дебатират за злокачествените тумори на централната нервна система

Международно училище по онкология ще се проведе от 25 до 27 октомври в комплекс „Риу Правец”. Темата е „Злокачествени тумори на централната нервна система”, а лектори са известни учени от Европа, авторитети в областта на невроонкологията. Домакин и организатор на събитието е проф. Страшимир Каранов, председател на Българската национална асоциация по онкология и председател на Организационния комитет, и проф. Константа Тимчева – председател на Българската асоциация по медицинска онкология.

Съпредседатели на Организационния комитет са: проф. Иван Миланов – председател на Българската асоциация по неврология, проф. Надежда Делева – председател на  Българската асоциация по невроонкология, доц. Лъчезар Пенчев - президент на Българското дружество по неврорентгенология, доц. Николай Габровски - зам.- председател на Българското дружество по неврохирургия.

Гост лектори от чужбина са: проф. Себастиян Брандър - ръководител на отделение „Невропатология и невродегенеративни заболявания” UCL - Лондон, Англия; проф. Волфганг Гризолд -  професор към „Институт по невроонкология, Виена; проф. Рикардо Софиети, ръководител на отделение „Невроонкология” - Университетска болница, Торино, Италия; д-р Михаел Велер - ръководител на отделение „Неврология”, Университетска болница, Цюрих, Швейцария; проф. д-р Волфганг Вик – ръководител отделение „Невроонкология” към Неврологичната клиника и Националния раков център към Университетската болница Хайделберг, Германия; проф. Енис Озиар - Университет Аджъбадем, Департамент по радиационна онкология и др.

Научната програма, която включва обсъждането и на тенденции в науката, каквито са например невроимунологията и приложението на ваксини, е получила най-високата възможна акредитационна оценка от UEMS (Европейския съюз на медицинските специалисти) и всички участници ще получат сертификат. Училището официално е подкрепено и от Европейската асоциация по невроонкология.


Коментари