Публикация

Пети международен курс по чернодробна хирургия се провежда в София

Учебният курс ще бъде съпътстван и от живи демонстрации на хирургични интервенции върху черния дроб и панкреаса.


Пети международен курс по чернодробна хирургия се провежда от 24 до 26 октомври 2013 г. в хотел „Шератон”, София. Следдипломният учубен курс се организира от Военномедицинска академия (ВМА) и Българската асоциация на хирурзи, гастроентеролози и онколози (БАХГО).

Основната тема на курса са най-новите мултидисциплинарни подходи в областта на жлъчно-чернодробната и панкреатична хирургия и трансплантологията. По време на двудневната учебна програма лекции ще изнесат проф. Николаус Лигидакис, проф. Иринел Попеску,  проф. Оливие Собран,  проф. Емилио Висенте, проф. Яман Токай, доц. Крум Кацаров – зам.-началник на ВМА и началник на Клиниката по гастроентерология и хепатология, проф. Никола Владов – началник на Клиниката по чернодробно-панкреатична и трансплантационна хирургия към ВМА и др.

Учебният курс ще бъде съпътстван и от живи демонстрации на хирургични интервенции върху черния дроб и панкреаса, извършени от екипите на Клиниката по чернодробно-панкреатична и трансплантационна хирургия и Клиниката по гастроентерология и хепатология към ВМА, които ще бъдат предавани на живо от болницата в конгресните зали. В операциите ще участват и чуждестранни гости  като проф. Оливие Собран, който ще извърши чернодробна резекция по лапароскопски път.

Успоредно с провеждането на форума Клиниката по чернодробно-панкреатична и трансплантационна хирургия към ВМА чества 10 години от създаването си. За този период за извършени над 9 112 операции,  от които 76% са с голяма и много голяма сложност.  Извършени са над 300 резекции на панкреас и над 700 на черен дроб. От 2007 г. екипът на проф. Владов е  извършил 32 трансплантации на черен дроб, от които 30 от трупен донор и две от  жив. Извършените трансплантации са с 15,6 % смъртност при средна за Европа до 25%.

Повче информация на liversyrgery.bg

" }-->

Коментари