Публикация

Генериците осигуряват широк достъп до лечение в Европа

Интервю с Ник Хагър, новоизбран президент на Европейската генерична асоциация


Генериците осигуряват широк достъп до лечение в Европа

Интервю с Ник Хагър, новоизбран президент на Европейската генерична асоциация

Петър Галев

- Г-н Хагър, какво хората не знаят за генеричните и биоподобните лекарства?

- На първо място, че над 52 процента от всички лекарства, предписвани и приемани от пациентите в Европа, са произведени от генеричната и биоподобната индустрия. Ние сме водещите доставчици на лекарства на европейския пазар. Другият главен момент е, че генеричните медикаменти се произвеждат по много високи стабилни стандарти за качество. Те са базирани на изискването за биоеквивалентност с оригиналния продукт, което се регулира по изключително строги механизми от специализираните органи във всяка държава и в Европейския съюз като цяло. Затова генеричните лекарства са медикаменти, на които може да се има доверие.

- Как ще коментирате данните, че за първи път от 1975 г. разходите за здравеопазване са намалели в редица държави, включително средствата за лекарства?

- Това е резултат от придържането към строга фискална политика в изразходването на публични средства в европейското здравеопазване. Но другият момент е огромният принос на генеричната и биоподобната индустрия за конкуренцията на фармацевтичния пазар след изтичането на съответните патенти. Това позволява на много европейски правителства да спестяват милиони евро всеки ден, като осигуряват на пациентите ефективно лечение на достъпна цена. Но е важно да се каже, че може би сме достигнали някаква граница, защото за първи път при значително увеличение на употребата на лекарства разходите за тях намаляват. Това показва, че индустрията е поставена под стрес. Затова е особено важно генеричната индустрия, включително и във вашата страна – България, да получи подкрепа на правителствено равнище.

- Каква е връзката между устойчивото развитие на генеричната индустрия и стабилността на здравните системи?

- Има много компоненти, определящи стабилността на една здравна система, но сред най-важните е наличността и достъпността до медикаменти. С увереност мога да потвърдя, че генеричната и биоподобната индустрия имат огромен принос към широката достъпност до съвременни лекарства. Но понеже, както вече казах, индустрията е под стрес, има опасност да станем свидетели на недостиг на определени медикаменти в здравните мрежи. А ние сме промишленост, към която има дълбоки очаквания постоянно да е в състояние да задоволи нуждите на пациентите. Трябва да се намери механизмът пациентите винаги да имат достъп до необходимите лекарства, а от друга страна, да има условия за устойчиво развитие на индустрията.

- Защо скъсяването на периода за определяне на цена и степен на реимбурсация за даден медикамент е особено важно от гледна точка на пациентите?

- Когато навлязат генерични и биоподобни лекарства на пазара, достъпът до лечение с дадено активно вещество драстично се повишава. Много повече пациенти получават препарати с високо качество. И колкото по-бързо стане това, толкова по-добре е за пациентите и за държавата. Това се отнася както за Великобритания, така и за България и за всички други държави в ЕС.

- Кои са основните очаквания на генеричната индустрия към политиците?

- На първо място да забележат, че това е една индустрия, производство, което допринася за конкурентоспособността на Европа. Ние имаме много сериозни производствени мощности в целия континент. Това са работни места, инвестиции, данъци. Но нека да погледнем и стойността на лекарствата. Повечето от медикаментите в Европа струват не повече от 30–35 евроцента на ден. Това е изключително ниска цена и тя е резултат от присъствието на генеричната индустрия. Затова се нуждаем от адекватна рамка от правила, която да ни позволява да се развиваме.


Коментари