Публикация

БЛС стартира първи модул от системата за продължаващо обучение

Той е по специалностите ортопедия и съвременни практики в анестезиологията при контрола на болката.


Във връзка с развитието на програмата за продължаващо обучение и квалификация на лекарите, което е заложено по закон за изпълнение от БЛС, съсловната организация започна своята дейност, която я изпълва с функцията на действаща камара от европейски тип. Така с помощта на международна медицинска мрежа, БЛС организира първия обучителен модул „ПИНТОРЕ – ПЕТРИ” по специалностите ортопедия и съвременни практики в анестезиологията при контрола на болката. Програмата се развива и във връзка с възходящото изтичане на кадри от страната – ще бъдат изнесени  данни за причините.

Практическата част на идеята ще бъде представена от проф. Ернесто Пинторе – ръководител на департамент ОРТОПЕДИЯ в клиника Малцони Агрополи, Салерно, Италия, и проф. Джанфранко Джон Петри – ръководител на клиника в общинската болница на Белиндзона, Швейцария. Двамата лектори участват в европейския обмен на продължаващата квалификация на лекарите и познават практиката на различните здравни системи.

От страна на БЛС, програмата ще бъде представена от председателя д-р Цветан Райчинов и зам.председателя д-р Юлиян Йорданов. Очаквайте подробности.


Коментари