Публикация

Пациентски организации подкрепиха лекарските искания

Те настояват да се заплати напълно изработеното от лечебните заведения за всеки един месец в законовите срокове


Уважаеми представители на институциите в България,

Отправяме призив към вас спешно да съберете смелост и да намерите изход от създалата се ситуация в България, която принуждава нашите лекари да работят и живеят в изключително напрежение, да не мислят за лечението и пациентите, да не мислят за подобряване на своята квалификация, а дали и как  да  протестират срещу държавата. Пациентски организации „Заедно с теб”  настояваме да се защити достойството на Българския лекар, да се даде възможност  за нормална работа в болниците, да се осигури спокойна атмосфера и адекватно заплащане на труда. Държавата е длъжник на българския лекар и нека поне да заплати своевременно положения от него труд. Крайно време е институциите да започнат реформа в здравеопазването, която да е оздравителна и ние бихме подкрепили такава. 

Нашите предложения са да се заплати напълно  изработеното  от лечебните заведения за всеки един месец в законовите срокове като за целта:

-   Парламентът да освободят спешно 108-те милиона от  специалната сметка на НЗОК, които останаха от миналата година, тъй като не бяха включени в бюджета за 2013 г.  
-   През 2009 г. 41-то Народно Събрание с пълен парламентарен консенсус взима решение от 1 януари 2013 г. държавата да плаща 8% върху цялата минимална осигурителна сума. Затова ние настояваме това решение да се изпълни, тъй като в момента държавата плаща наполовина за деца, социално слаби, студенти и т.н.
-   За подобряване на работата и контрола на НЗОК, разпоредител с публични средства настояваме заседанията на Надзорния съвет да бъдат открити.

Заради белотата на лекарската престилката и чистотата на хилядите лекари, които се грижат за нас, призоваваме: Запазете достойството на Българския лекар като само му дадете възможност да работи спокойно!
Днес и в България!
 

С уважение: Пенка Георгиева

Пациентски организации „Заедно с теб”
Асоциация за репродуктивно здраве, бременност и грижи за децата „Усмихни се”
Алианс на трансплантираните и оперираните АТО „Бъдеще за всички”
Асоциация на пациентите със сърдечно-съдови заболявания

Коментари