Публикация

Започва Втора национална конференция по сексуална медицина в хотел "Експо", София

Акцентите включват урологичните, ендокринологични, кардиологични, неврологични, нефрологични и сексологични аспекти на еректилната дисфункция, нарушенията в либидото, оргазма и еякулацията при мъжете.


Българската асоциация по сексуална медицина (БАСМ) организира Втора национална конференция по сексуална
медицина, която ще се проведе от 1 до 3 ноември 2013 г. в София, хотел Експо. Сексуалната медицина е интердисциплинарна област, посветена на сексуалните нарушения при двата пола, на техните причини и последствия за индивида, двойката и обществото. Тези проблеми се изследват в общо-медицински фундаментални и приложни аспекти от гледна точка на уролози, гинеколози, ендокринолози, кардиолози, сексолози, невролози, дермато-венеролози, хефролози, общопрактикуващи лекари и други специалисти. Както в успешно преминалата през 2012 г. Първа национална конференция, така и във Втората национална конференция ще участват водещи български и международни специалисти.

Темата за сексуалната медицина ще бъде отново поставена с интердисциплинарен дизайн. Основната цел на
Конференцията е да представи актуалното състояние на научните знания и да популяризира достиженията в
тази сфера. Някои от темите, които ще бъдат разгледани, включват урологичните, ендокринологични, кардиологични, неврологични, нефрологични и сексологични аспекти на еректилната дисфункция, нарушенията в либидото, оргазма и еякулацията при мъжете, най-значимите урологични заболявания – простатната хиперплазия, простатния карцином и възпалителните заболявания; хипогонадизма при мъжете; сексуалната дисфункция при жените; синдромът на поликистозните яйчници и хормоналното заместително лечение при жените; съвременните аспекти на сексологичното консултиране; значението на сексуално-трансмисивните заболявания и редица други.

Конференцията е ориентирана към всички медицински специалисти, които се интересуват и работят в областта на сексуалната медицина. Очаква се в конференцията да вземат участие около 200 души. Организацията на конференцията е предоставена на професионална фирма за конгресна дейност – Арбилис. Българската асоциация по сексуална медицина е създадена през 2006 г. Тя е член на Европейското дружество по сексуална медицина (European Society for Sexual Medicine), Международното дружество по сексуална медицина (International Society for Sexual Medicine) и на Съюза на Българските медицински специалисти (СБМС). Членовете на БАСМ представляват всички упоменати специалности. От името на БАСМ ви приветствам с добре дошли на Втората национална конференция по сексуална медицина!

" }-->

Прикачени файлове

Програма на Втора национална конфе...

Коментари