Публикация

Сдружението на бургаските болници подкрепя лекарските протести

Сдружението на бургаските болници подкрепя лекарските протести

Ние, от Сдружението на бургаските болници, категорично се противопостяваме на позицията предприета от страна на НЗОК за заплащане на 80% от остойностените дейности за последното тримесечие на  2013 г. Считаме и заставаме твърдо зад позицията, че това е груб начин за административна регулация, който е абсолютно неадекватен и неприемлив за болничните заведения и същият ще доведе до тежко финансово състояние на болниците, до невъзможност същите да покрият задълженията си към персонал и доставчици, което от своя страна ще  застраши достъпа на пациентите до навременна и адекватна лекарска помощ. също така Това също ще внесе и допълнително напрежение и неопределеност в  медицинските екипи  относно  адекватно заплащане на положеният от тях труд.

Заставаме  зад протестиращите  лечебни заведения и ги подкрепяме с пълното съзнание, че техните действия са отговор на една абсурдна и нелогична политика в областта на здравеопзването, която необосновано ще внесе смут и напрежение сред средите, които са отговорни за запазването на най-голямата човешка ценност- здравето. Призоваваме властимащите да вземат незабавни и адекватни мерки  за разрешаването на проблема, тъй като същият ще има  лавинообразен ефект върху  всички сфери в обществото.

Елена Кокаларова – Председател на СББ


Коментари