Публикация

Сдружението на бургаските болници подкрепя лекарските протести

Заставаме твърдо зад позицията, че вамаленото заплащане е груб начин за административна регулация.


Ние, от Сдружението на бургаските болници, категорично се противопостяваме на позицията предприета от страна на НЗОК за заплащане на 80% от остойностените дейности за последното тримесечие на  2013 г. Считаме и заставаме твърдо зад позицията, че това е груб начин за административна регулация, който е абсолютно неадекватен и неприемлив за болничните заведения и същият ще доведе до тежко финансово състояние на болниците, до невъзможност същите да покрият задълженията си към персонал и доставчици, което от своя страна ще  застраши достъпа на пациентите до навременна и адекватна лекарска помощ. също така Това също ще внесе и допълнително напрежение и неопределеност в  медицинските екипи  относно  адекватно заплащане на положеният от тях труд.

Заставаме  зад протестиращите  лечебни заведения и ги подкрепяме с пълното съзнание, че техните действия са отговор на една абсурдна и нелогична политика в областта на здравеопзването, която необосновано ще внесе смут и напрежение сред средите, които са отговорни за запазването на най-голямата човешка ценност- здравето. Призоваваме властимащите да вземат незабавни и адекватни мерки  за разрешаването на проблема, тъй като същият ще има  лавинообразен ефект върху  всички сфери в обществото.

Елена Кокаларова – Председател на СББ


Коментари