Публикация

Студентите по медицина обменят опит и знания на 24-та годишна среща

Предвидени са разнообразни обучения от международно сертифицирани български обучители


Асоциацията на студентите – медици в България (АСМБ) организира 24-тата си Национална среща. Събитието ще се проведе на 8 - 10 ноември 2013 г. в Плевен. Националните срещи, които се провеждат два пъти годишно, са мястото, където най-активните и будни студенти по медицина, обменят опит, трупат нови знания, идеи и полезни познанства. Тази есен домакини на събитието са плевенската студентска асоциация и Медицински Университет - Плевен.

Традиционно участниците ще могат да се включат в сесиите на комитетите към АСМБ – медицинско образование, репродуктивно здраве и СПИН, обществено здраве, човешки права и мир, професионален и научен обмен, връзки с обществеността.

Предвидени са разнообразни обучения от международно сертифицирани български обучители. Многостранната дейност на Асоциацията ще бъде представена на Панаира на проектите – мястото, където за първи път ще бъдат показани най-интересните и обществено значими кампании, организирани в АСМБ през изминалата една година. За любителите на науката е организирана и лекция HIFU TECHNOLOGIES - Високоинтензивен фокусиран ултразвук -­ лечение на туморни образувания - неинвазивна хирургия на ХХI век.


Коментари