Публикация

Пазят ли здравето електронните цигари

Етикетите на електронните цигари невинаги посочват точното съдържание на продукта и в някои марки има значително количество канцерогенни вещества


На дивана в коридора на клиниката по белодробни болести седи пациент, който чете книга, блажено пуши и от устата му бълват кълба дим... Сестрата, силно възмутена, прави забележка, но пациентът повдига очи спокойно и казва: не се притеснявайте! Това не е истинска цигара, това е електронна цигара! Аз просто отказвам пушенето...

Дали ще откаже цигарите пациентът, който е хоспитализиран в клиниката, лекувайки се от пневмония? Вярно ли е твърдението му, че отказва цигарите с електронния им заместител? Ще се опитам да дам отговор на тези въпроси, базирайки се на някои научни доказателства. Факт е, че през 2008 г. Световната здравна организация настоя да се прекрати рекламата на електронни цигари и обяви, че те не са средства за лечение на никотинизма поради това, че не съществуват научни изследвания, които да докажат безопасността и ефикасността им.

Какво представляват електронните цигари?

Това са системи за доставка на никотин в организма, които се разпространяват на пазара в САЩ от 2007 г. В основата на електронните устройства стои изпарител, в който е разположена нихромова спирала. Тя се нагрява и превръща съдържащата се вътре течност в гъста пара, напомняща тютюнев дим. Тези цигари наподобяват традиционните, като доставят никотин под инхалационна форма, но едновременно с това и затвърждават рефлекса на пушене (сукателния рефлекс). Пълнителите се произвеждат и предлагат на пазара с различни концентрации на никотин. Най-често срещаният носител на никотин в пълнителите е пропиленгликолът, но се използват и други вещества. Традиционният състав на течността в капсулата е: пропиленгликол - 55-62%, глицерин - 30-35%, никотин - 0-3,6%, ароматизатори - 2-4%, и вода. За съжаление има значителна вариабилност в съдържанието и концентрацията на никотин и някои канцерогенни вещества между различните марки. Наблюденията на Института за потребление във Франция установяват, че етикетите на електронните цигари невинаги посочват точното съдържание на продукта. При направено изследване за установяване на съдържанието на парата от електронната цигара се констатира, че се съдържа значително количество канцерогенни вещества. Например от 10 е-цигари при 3 се установява формалдехид, сравним с количествата в традиционните. В сравнение с конвенционалните цигари в някои марки е установено и по-високо съдържание на токсина акролеин, предизвикващ парализа на ресничките на епитела в дихателните пътища, които са част от очистващия апарат на дихателната система. Акролеинът повишава риска от развитие на злокачествени образувания. Открити са следи от ацеталдехид, металите никел и хром, които също могат да причинят рак.

През 2009 г. Управлението по контрол на качеството на храните и лекарствата в САЩ (FDA) публикува данни от изследване върху 19 вида пълнители за електронни цигари на два производителя. Във всички капсули на единия производител и в две капсули на втория е намерен  нитрозамин, известен канцероген, съдържащ се в тютюневия дим, който предизвиква рак на простатата, а в един от пълнителите е открит диетиленгликол. Изследването показва несъответствие на написаното върху пълнителя съдържание на никотин и намереното, също така е открит никотин в пълнители, в които е отбелязано, че нямат никотин. Поради това FDA изпрати съобщение до медиите с призив да не се използват електронни цигари поради риск за здравето.

Какво е въздействието на съставките в пълнителите върху дихателните пътища?

Изследвани са здрави пушачи без хронични белодробни болести, които са инхалирали в продължение на 5 минути парите на разпространени в търговската мрежа е-цигари. Задълбочен анализ на белодробната функция е показал, че след инхалирането на парите на е-цигари пациентите са имали значително повишение на съпротивлението на дихателните пътища. Наблюдавано е и значително снижение на фракцията на издишания азотен оксид, което води до спазъм на бронхите. Т.е. промените в дихателните пътища, наблюдавани при пациентите, използващи е-цигари, са били много сходни с тези, наблюдавани веднага след инхалиране на тютюнев дим. Тези данни показват, че дългосрочната експозиция на парите от е-цигари, подобно на употребата на конвенционални цигари, може да предизвика по-постоянни промени в белодробната функция. 


Коментари

Ivan  Georgiev Petrov
18 мар 2021 17:39

Дали са нормални или електронни цигари вредите за нашето здраве са трайни.