Публикация

Обучение в 3D формат въвежда Медицински университет – Плевен

Първата демонстрация ще бъде на хирургия на живо в триизмерен образ по време на Националната конференция по минимално инвазивна гинекологична хирургия


Триизмерен формат (3D) на медицинско дипломно и следдипломно обучение въвежда Медицински университет – Плевен. Вече е налице необходимото оборудване и инсталация в Телекомуникационния ендоскопски център, съобщават от учебното заведение. Първата демонстрация на триизмерно излъчване с обучителна цел ще се проведе на 08 ноември 2013 г. с хирургия на живо, извършена от проф. Григор Горчев с роботизираната система daVinciS от операционния блок на Клиниката по гинекология към УМБАЛ „Д-р Георги Странски” – Плевен.

Това ще бъде първото за страната и за Източна Европа излъчване в 3Dформат на хирургична операция пред аудитория с обучителна цел в рамките на научен форум. Демонстрацията ще стане факт по време на ІV Национална конференция по минимално инвазивна гинекологична хирургия с международно участие, на която Телекомуникационен ендоскопски център е домакин.

Идеята е след първата демонстрация оборудването за триизмерно излъчване да бъде въведено в дипломното и следдипломното медицинско обучение на студенти и лекари-специалисти. Първоначално този тип обучение в 3Dобраз може да се прилага  изключително успешно в дисциплини като анатомия на човека, хирургична анатомия и ендоскопска хирургия. Постепенно и други медицински дисциплини ще бъдат разработени проекти за преподаване на студентите в триизмерен образ. Това ще направи обучението по медицина за български и чуждестранни студенти, специализанти и докторанти още по-атрактивно, модерно и интерактивно, подчертават от МУ - Плевен.

Пълната програма на ІV Национална конференция по минимално инвазивна гинекологична хирургия ще откриете в прикачения файл

" }-->

Прикачени файлове

Програма ІV Национална конференция...

Коментари