Публикация

Общинската болница в Тутракан получи високотехнологична апаратура за образна диагностика

16-срезовият компютърен е с най-добрата в света пространствена резделителна способност при този клас апарати


Висококачествена апаратура е инсталирана в отделенията по образна диагностика на МБАЛ-Тутракан. Модернизирането се осъществява със средства по ОП „Регионално развитие” с подкрепата на държавата. В рамките на проекта трябва да бъдат доставени 61 вида апарати за нуждите на болницата и да бъдат ремонтирани помещенията в съответствие с изискванията на новата апаратура. Предвидени са средства за енергийна ефективност и осигуряване на достъпна среда за хората с увреждания.

В хода на модернизацията болницата в Тутракан се превръща в едно от най-високотехнологичните лечебни заведения в областта. Тя вече разполага с оборудване за диагностика, лечение и долекуване, което значително ще подобри качеството на медицинските услуги за пациентите. Сред доставената апаратура са 16-срезов компютърен томограф, комбиниран дигитален рентгенов апарат, дигитален графичен рентгенов апарат и мобилен графичен рентгенов апарат.

Новият компютърен томограф за изследване на цялото тяло е с най-добрата в света пространствена резделителна способност при този клас апарати.


" }-->

Коментари