Публикация

Доц. Илко Бакърджиев: Човешките папилома вирусни инфекции непрекъснато се увеличават

Класическото оперативното лечение може да се редува с лазер- и криотерапия, твърди дерматологът


Доц. Бакърджиев, кои са най-честите дерматологични проблеми, с които идват пациентите при вас? Откроявате ли някакви нови тенденции?

В последните месеци зачестиха човешките папилома вирусни инфекции, херпес вирусните инфекции, както и бактериалните кожни инфекции. Съществува цикличност, както и сезонност на някои дерматологични заболявания. Едни се срещат с по-голяма честота през пролетта, есента, други пък през зимните периоди. Извън тази динамика прави впечатление бумът на тези инфекции.

Каква е причината?

Причина за увеличената честота на тези заболявания е ниското ниво на сексуалната култура на подрастващите. В днешно време извънбрачните контакти са социално приети, тъй като надделява виждането, че желанието за секс е основно човешко право. Доста от представителите на младото поколение обаче не използват защитни предпазни средства въпреки изобилната информация. Очевидно се нужни още общообразователни програми. Те могат да бъдат както в средните училища, за студенти и други младежи, а дори и по-възрастни.

Ще споделите ли някои по-куриозни случаи във вашата практика?

Идват доста пациенти с генитални полово предавани инфекции в много запуснато състояние, които не са взели мерки на по-ранен етап. Някои чакат 1, 2 и дори 3 години, преди да потърсят лекар. Това е сериозна предпоставка за развитие на туморни процеси, а някои от вирусите причинители на тези инфекции имат и онкогенен потенциал. В такива случаи просто се чудим откъде да започнем, което влошава качеството на живот на самите пациенти и е предпоставка за продължително нарушаване на психоемоционалното равновесие на пациента. Това затруднява и диагностицирането. Отделно терапевтични проблеми съществуват не при първичното отстраняване на самите лезии, а по-скоро при проследяването. Най-голямото предизвикателство пред съвременната медицина е профилактиката на полово предаваните заболявания.

Кои са първоначалните симптоми при човешкия папилома вирус?

Папиломните вирусни инфекции могат да имат различна клинична изява. Може да се започне с една обикновена брадавица на пръстите на ръцете. По принцип няма празно място по човешкото тяло, което да не може да бъде засегнато от вируса, в това число и лигавиците - орална, и генитална. Започват да се образуват различни верукозни изменения, някой път може да бъдат нишковидни, на краче, единични или групови, но тези начални клинични симптоми, ако не бъдат лекувани и не се вземат съответните мерки, могат да прогресират и да станат предпоставка за развитие на туморни образувания. Имали сме пациенти с различни карциноми, които са локализирани в областта на гениталииине и които за съжаление доста са закъснели. При своевременна реакция и адекватна оперативна намеса нещата завършнат благополучно.

Само оперативно ли е лечението?

Не. Има и нехирургични методи. Все повече навлиза лазер терапията. Успешно се използва и криотерапията, използват се и различни медикаменти за локално приложение.

При доста от тези човешки папилома вирусни инфекции се наблюдава висок процент на рецидиви. Затова мнението на съвременните специалисти е, че след приложението на един метод, който се окаже неефективен, веднага се преминава към следващ метод за лечение. Накрая резултатите ще бъдат позитивни за самия пациент. При навреме взети мерки и адекватно лечение и взети вероятността от рецидиви, както и от усложнения, е по-малка.

Мъже или жени страдат повече от човешкия папилома вирус?

Не мога да дам точна статистика, но заболяват и мъже, и жени. Трябва да се знае обаче, че при лечението, дори когато на пръв поглед е съвсем безобидно, е много важна профилактиката и консултативния преглед и на другия партньор, което понякога не е лесно. Както вече отбелязах, в днешно време извънбрачните и брачните сексуални контакти са еднакво приети от нашето общество. Към лекарите наистина се обръщат пациенти само с един партньор, но този партньор е единствен за последната година. За последните 4-5 години броят на сексуалните им партньори е много по-голям. Срещаме затруднения в разговорите с пациентите по тези теми и е много по-трудно да се вземат мерки поради съществуващите опасности от пинг-понг инфекции.

Одобрявате ли ваксината срещу рак на шийката на матката при 12-годишните момичета, която в момента се въвежда?

Аз нямам личен опит с тази ваксина. Доколкото съм информиран тази ваксина е препоръчана в САЩ, където задължително се прави. В България започна голяма кампания и очаквам това да е полезно. Личната, както и обществената профилактика са най-важни.

Доц. д-р Илко Бакърджиеве роден през 1968 г. във Варна. Завършва медицина в Медицинския университет в морската столица през 1994. Специализира в клиниката по кожни и венерически болести във Варна под ръководството на проф. д-р Златко Пенев, в София – при проф. Невена Берова, както и в Германия, Малта, Испания, Франция и Италия. Защитава докторска дисертация в областта на полово предаваните заболявания. Автор е на няколко изобретения и множество публикации в български и международни специализирани издания. Член е на Българското дерматологично дружество, Съюза на учените в България, Балканската асоциация по история на медицината, Европейската академия по дерматология и венерология. Преподавател по дерматология и венерология към Медицицинския колеж, МУ-Варна. През 2013 г. става доцент към Медицински колеж на Медицински университет - Варна.

Коментари