Публикация

Поведение при лечение на артериална хипертония при пациенти с висок сърдечносъдов риск

Презентацията е изнесена на 17-ия Световен конгрес по клинично хранене и 7 Международен конгрес по сърдечно-съдови заболявания.


Презентацията е изнесена на 17-ия Световен конгрес по клинично хранене и 7 Международен конгрес по сърдечно-съдови заболявания (24.10.2013 - 26.10.2013). Можете да я разгледате, като свалите файла най-долу.

Ранната диагностика и превенцията са изключително важни във връзка с непрекъснато нарастващия процент на хора с кардиоваскуларни заболявания.  В световен мащаб, последните статистики сочат, че всеки трети боледува от хипертония и съпътстващи заболявания. Проф. Здравко Каменов – председател на Дружество на ендокринолозите в България изтъква, че диагностиката на диабета закъснява обикновено с 5-10 години, което е много опасно за пациентите.  Същото се отнася и за кардиоваскуларните заболявания и това допринася за високия процент на болни в България. Основна роля в превенцията играе правилното и здравословно хранене, като възпитанието и обучението на хората трябва да започне още в детска възраст. В това отношение в България няма достатъчно обучители и диетолози, което е сериозен проблем.

Според проф. Светла Торбова – председател на Българска лига по хипертония,  съвместното провеждане на двата конгреса допринесе именно за сътрудничеството между хората, които лекуват и тези, които се занимават с превенция. Това е един качествено нов подход към проблемите, който трябва да се прилага и занапред – а именно – екипният подход.
На конгреса бе подписана декларация, съвместно с Министерство на здравето, Министерство на икономиката, Министерство на младежта и спорта и други институции за предприемане на съвместни действия за повишаване на физическата активност и здравословно хранене на населението, с цел удължаване на продължителността на живота.

Прикачени файлове

Поведение при лечение на артериална хипертония при пациенти с висок сърдечносъдов риск

Коментари