Публикация

БЛС изпрати искания в шест точки до правителството

Очакват се решения на Регионалните колегии дали ще има лекарски протести.


Както беше решено на НС на БЛС, 8 ноември, т. г. предложенията на УС на БЛС бяха изпратени към правителството, изразени в следните шест точки: 

1. Приемане и публикуване в Държавен вестник  на Правилата за добра медицинска практика, предложени от Български лекарски съюз в МЗ. Срок за публикуване до 31.12.2013 г.

2. Гарантиране на стопроцентово плащане на болничната медицинска помощ за м.септември 2013 г. – 27 млн.лв. до 10.12.2013 г. Заплащането на не разплатените здравноосигурителни плащания за болнична помощ за месеците октомври и ноември 2013 г. да се извърши до 20.01.2014 г.

3. НЗОК сключва анекси с лечебните заведения най-късно до 10.12.2013 г., с които се регламентира изпълнението на т. 2.

4. Преминаване на финансирането и осигуряване на ваксините за задължителни имунизации и реимунизации от НЗОК към МЗ, считано от 01.01.2014 г., като сумата от 29 млн. лв. остава в бюджета на НЗОК.

5. МЗ ежемесечно изплаща разликата в потребителската такса за пенсионери до 2.90 лв.

6. Създаване на работна група към Министерски съвет, в която да бъдат включени всички заинтересовани страни, с цел обсъждане на дългосрочни мерки за оптимизиране функционирането и подобряването на контрола на здравната система до 20.11.2013 г.

След разискването на  държавния бюджет в парламентарна зала, късно снощи, от МЗ и Министерство на финансите  ангажиментите на правителството за съгласие с исканията на лекарите, бяха потвърдени окончателно. Очаква се 28-те колегии на БЛС да разгледат предложенията на регионално ниво и да дадат своето становище. Те ще трябва да посочат дали одобряват мерките, или не и дали подкрепят ефективни протести, или запазват готовност за такива, дори при неизпълнение само на един от ангажиментите. В случай, че колегиите изберат ефективния протест, се очаква да посочат приблизителен брой участници от съответния регион.

Ако предложените мерки бъдат приети от повечето регионални колегии, те ще бъдат оформени в съответния документ / споразумение, който, след тяхното  одобрение ще бъде подписан между представители на правителството и ръководството на БЛС.

Тъй като документът  ще включва  и  Български зъболекарски съюз, като  точка 7 ще бъде прибавен  текстът, че с 10 млн. лв. ще бъдат увеличени срествата  за  стоматологична дейност. 

Отговорите на РК на БЛС се очакват да бъдат получени в централата  до 13 ч. на 15 ноември /петък/ т.г.

Коментари