Публикация

23 регионални колегии са против ефективни протести на този етап

Бунтовно настроени са само четири РК - Видин, Ямбол, Смолян и Шумен.


На изпратеното от ръководството на Българския лекарски съюз запитване до 28-те регионални колегии, с оглед вземане на решение за ефективни протестни действия. Лекарите трябваше да изберат един от двата отговора:

1.  Организиране и провеждане на радикални ефективни протестни действия, ограничаващи дейността  на всички нива в здравната система с осигуряване само на спешна помощ.

2.  На този етап приемане на ангажиментите на правителството и НЗОК, като оставаме в готовност за провеждане на ефективни протестни действия, дори и при неизпълнение само на една точка от поетите ангажименти.

23 колегии, или 82%,  посочиха като избор точка 2, четири колегии – Видин, Ямбол, Смолян и Шумен посочиха точка 1, а РК Търговище няма становище.

Припомняме и следните ангажименти, които бяха поети от правителството, изразени в 7 точки:

1.Приемане и публикуване в Държавен вестник  на Правилата за добра медицинска практика, предложени от Български лекарски съюз в МЗ. Срок за публикуване до 31.12.2013 г.

2. Гарантиране на стопроцентово плащане на болничната медицинска помощ за м.септември 2013 г – 27 млн.лв. до 10 .12. 2013 г. Заплащането на не разплатените здравноосигурителни плащания за болнична помощ за месеците октомври и ноември 2013 г. да се извърши до 20.01.2014 г.

3. НЗОК сключва анекси с лечебните заведения най-късно до 10.12.2013 г., с които се регламентира изпълнението на т. 2.

4. Преминаване на финансирането и осигуряване на ваксините за задължителни имунизации и реимунизации от НЗОК към МЗ, считано от 01.01.2014 г., като сумата от 29 млн. лв. остава в бюджета на НЗОК.

5. МЗ ежемесечно изплаща разликата в потребителската такса за пенсионери до 2.90 лв.

6. Създаване на работна група към Министерски съвет, в която да бъдат включени всички заинтересовани страни, с цел обсъждане на дългосрочни мерки за оптимизиране функционирането и подобряването на контрола на здравната система до 20.11.2013 г.

7. С 10 млн.лв. се увеличават  средствата за стоматологична дейност.

Тъй като  предложените мерки бяха приети от повечето регионални колегии, те ще бъдат оформени в съответния документ, който ще бъде подписан между представители на правителството, управителя на НЗОК и ръководството на БЛС и БЗС.

Коментари