23 регионални колегии са против ефективни протести на този етап
CredoWeb
CredoWeb
Компания
23 регионални колегии са против ефективни протести на този етап

23 регионални колегии са против ефективни протести на този етап

Бунтовно настроени са само четири РК - Видин, Ямбол, Смолян и Шумен.

На изпратеното от ръководството на Българския лекарски съюз запитване до 28-те регионални колегии, с оглед вземане на решение за ефективни протестни действия. Лекарите трябваше да изберат един от двата отговора:

1.  Организиране и провеждане на радикални ефективни протестни действия, ограничаващи дейността  на всички нива в здравната система с осигуряване само на спешна помощ.

2.  На този етап приемане на ангажиментите на правителството и НЗОК, като оставаме в готовност за провеждане на ефективни протестни действия, дори и при неизпълнение само на една точка от поетите ангажименти.

23 колегии, или 82%,  посочиха като избор точка 2, четири колегии – Видин, Ямбол, Смолян и Шумен посочиха точка 1, а РК Търговище няма становище.

Припомняме и следните ангажименти, които бяха поети от правителството, изразени в 7 точки:

1.Приемане и публикуване в Държавен вестник  на Правилата за добра медицинска практика, предложени от Български лекарски съюз в МЗ. Срок за публикуване до 31.12.2013 г.

2. Гарантиране на стопроцентово плащане на болничната медицинска помощ за м.септември 2013 г – 27 млн.лв. до 10 .12. 2013 г. Заплащането на не разплатените здравноосигурителни плащания за болнична помощ за месеците октомври и ноември 2013 г. да се извърши до 20.01.2014 г.

3. НЗОК сключва анекси с лечебните заведения най-късно до 10.12.2013 г., с които се регламентира изпълнението на т. 2.

4. Преминаване на финансирането и осигуряване на ваксините за задължителни имунизации и реимунизации от НЗОК към МЗ, считано от 01.01.2014 г., като сумата от 29 млн. лв. остава в бюджета на НЗОК.

5. МЗ ежемесечно изплаща разликата в потребителската такса за пенсионери до 2.90 лв.

6. Създаване на работна група към Министерски съвет, в която да бъдат включени всички заинтересовани страни, с цел обсъждане на дългосрочни мерки за оптимизиране функционирането и подобряването на контрола на здравната система до 20.11.2013 г.

7. С 10 млн.лв. се увеличават  средствата за стоматологична дейност.

Тъй като  предложените мерки бяха приети от повечето регионални колегии, те ще бъдат оформени в съответния документ, който ще бъде подписан между представители на правителството, управителя на НЗОК и ръководството на БЛС и БЗС.

Мнения