Публикация

Днес се провежда симпозиум по трансплантология и управление на имуносупресивната терапия

Форумът е в аудиторията на УБ „Св. Екатерина”.


БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ И ИЗКУСТВАТА С ПОКРОВИТЕЛСТВОТО НА IATDMCT и WASPaLM
организира симпозиум по трансплантология и управление на имуносупресивната терапия

ПРОГРАМА:

Циркулираща ДНК, сигнатури за толеранс и вътреклетъчен АТФ
Акад. проф. д-р М. Ойлерих, Германия

Ацил глюкуронид на МФК: биомаркер за оптимиране на терапията?
Доп. член. д-р М. Шипкова, Германия

Повърхностни Т-клетъчни маркери в клиничната трансплантация
Акад. проф. д-р Е. Виланд, Германия

Подходи за индивидуализация на имуносупресивните протоколи
Акад. проф. д-р Л. Рустенг, Франция

Симпозиумът ще се проведе на 18 Ноември от 14.00 до 18.00 ч
в аудиторията на УБ „Св. Екатерина”, МФ, МУ-София

Коментари